FriVillig: anne karin heggø fikk permisjon fra jobben som farmasøyt for å dele ut klær og leker til dem som har mistet alt. vi gikk på autopilot. Det tok bare halvannen time å evakuere alle brukerne takket være hjelp fra sivilforsvaret og Røde Kors. Det verste var mangelen på kommunikasjonsmidler, men heldigvis hadde vi en kriseplan på forhånd, forteller de. På frivillighetssentralen ble det opprettet en butikk hvor folk kunne hente det de trengte. Fra hele landet strømmet det inn klær og leker. Sentralen stilte også gratis hjelp til alt fra å bære esker og møbler til husvask. Omfattende utbedringer Jan Steinar Hole presiserer at folk har vært flinke til å ta vare på hverandre ved å snakke sammen, og det har vært mange møter med dem som er rammet for at de skal få rask og riktig informasjon om hva som skjer i etterkant, sier. – Men vi har mange utfordringer. Området som er mest brannskadd, hadde en veldig gammel reguleringsplan, det vil si at alle som ønsker å bygge opp igjen boligen sin, må søke om dispensasjon. Kanskje kommunen skal bruke litt tid på en ny regulering, sier fagforeningslederen. – Det samme gjelder vannog kloakknettet som også var veldig gammelt. Her må det tas en beslutning om det skal fornyes når det først skal gjøres et omfattende arbeid på området. – Alt dette kommer til å kreve mye innsats – ikke minst av kommunens administrasjon i tida som kommer, sier Jan Steinar Hole. sNuDDe seg ruNDT: skatteoppkrever inger Bøe hjalp brannofre med å skaffe husrom. sPesielT: Postbud elmar gjesdal har syklet samme postruta i lærdal i snart 20 år. han syns det er spesielt å levere post mellom de ødelagte husene. auTOPilOT: hjemmesykepleierne May kristin hov og Marit stenheim var med på evakuering av brukerne. ga hJelP: Oddrun Tveit og grete hagen kom fra leikanger kommune for å hjelpe kriseteamet i lærdal. Foto: Martin Guttormsen Slørdal 18 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL