K Menn til helsesektoren Rekrutteringsprosjektet Menn i helse i Trondheim er utvidet til sju nye kommuner. Nå er de første mennene ferdig med skole og læretid og på vei ut i helsesektoren. Side 30 K Gir mer enn loven krever Barnevernet i Hole er mer opptatt av barnets behov enn av å oppfylle lovens krav. Slik blir kravene overoppfylt. Side 32 K Når barnevernet må bruke tvang FOKUS: Noen ganger må barnevernet bruke tvang for å sikre at barna får den omsorgen de trenger. Men dette skal være et hjelpemiddel – aldri brukes som straff overfor foreldrene, skriver sosionom Torill Sakken Olsen. Side 40 «Du trenger ikke å være fast gjest på bygdefester for å vite at det er grunnleggende forskjell mellom øl og sprit.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Foto: Werner Juvik Unges sikkerhetsnett «Alle kjenner dem,» sier unge på gata i Drammen. Det forebyggende uteteamet har opparbeidet seg en posisjon som gir mulighet til å påvirke unge til å gjøre bedre valg i vanskelig situasjoner. Side 34 Fagbladet 3/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonHEL