– Vi vant! Inger Haugene og Lars Helleborg fra OUS er Norges beste institusjonskokker. Fem lag kjempet om NM-tittelen for institusjonskokker på årets Smak-messe. Laget fra hovedkjøkkenet ved Oslo universitetssykehus (OUS) på Ullevål gikk av med seieren. Inger Haugene og Lars Helleborg fikk gullmedaljer og 25.000 kroner i premie. – Det er morsomt å være med. Men det skal bli deilig når det er ferdig, sa Haugene underveis. Lagene laget tre retter fra klokka ti om morgenen til fire på ettermiddagen. Og fem dommere smakte seg gjennom femten retter. Krav til meny Deltakerne sendte inn forslag til meny i oktober. Menyen skulle bestå av mellommåltid, lunsj og middag med dessert. Råvarelisten skulle ikke overstige 55 kroner per person, og rettene skulle oppfylle Helsedirektoratets anbefalinger i Kosthåndboka. Måltidene skulle lages med tanke på 12 eldre i omsorgsbolig, hvorav fire med behov for konsistenstilpasset mat i form av puré. Imponerte dommerne Dommerne brukte mer tid enn planlagt på bedømmingen fordi konkurransen var svært jevn. Ronny Nilsen og Liv Hege Olsen fra Hospitalet Betanien i Bergen fikk sølv og 18.000 kroner. Bronse og 12.000 kroner gikk til Bjørn Likeverd for utviklingshemma Raymond Turøy er godt nøgd med at alle i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget er samde om å setje ned eit utval for å følgje opp stortingsmeldinga Frihet og likeverd – om utviklingshemmede. – Det er tydeleg at komiteen har arbeidd seriøst med meldinga, og svært positivt at dei har kome fram til ei samrøystes innstilling, meiner leiaren i Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS). No håper Turøy at utvalet som barne- og familieministar Solveig Horne om kort tid skal setje ned og gje eit mandat, blir breitt samansett. – Her bør sitje fagfolk, representantar frå brukarorganisasjonane og frå dei tilsettes organisasjonar, meiner SHS-leiaren. Turøy framhevar at gode levekår Raymond Turøy, leiar i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. for personar med utviklingshemming først og fremst er viktig for dei sjølve, men også for alle dei som arbeider for at dei skal ha eit godt liv. KES SEIERSKLIKK: Inger Haugene sa på forhånd at det kom til å klikke for henne hvis hun og Lars Helleborg vant. Sandnesmo og Brita Finseth ved Lars Helleborg serverte som hadde sykehuset i Namsos. imponert. De røkte torsken på – Kvaliteten er høy og kreativite-slutten av dagen. Det gikk fint, ten stor, sa hoveddommer Morten men de utløste brannalarmen på Heiaas før tildelingen av prisene. Ullevål flere ganger mens de Og det var særlig den kreative trente fram mot NM. middagen som Inger Haugane og Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN UNIKT, TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSPROGRAM INNEN ELDREOMSORG OG PALLIASJON MED VEILEDNING TIL EGEN ARBEIDSPLASS: OMSORG VED LIVETS SLUTT – EN VERDIG ALDERDOM? Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson på din arbeidsplass. Undervisningen er fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager over 1 år. Pris for hele programmet: 1 deltager 6.000,2 deltagere 10.000,- Ytterligere deltagere 4.000,- per person. Godkjente timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie NSF. Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet. Kursledelse: overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighet senteret i Bergen; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg. KULL 14 STARTER 2. SEpTEMbER 2014 www.verdighetsenteret.no Ta gjerne kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Olaug Finsrud tlf.: 55 39 77 35 Silje B. Eikemo tlf.: 55 39 77 27 Fagbladet 3/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonHEL