I Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, ønsker regjeringen å gjøre Menn i helse til et landsomfattende prosjekt. Forberedelser er i gang, og i løpet av i år og neste år vil inntil fem nye fylker bli implementert. Prosjektet har egen hjemmeside: www.mennihelse.no I Stortingsmelding 29, Morgendagens omsorg, ønsker regjeringen å gjøre Menn i helse til et landsomfattende prosjekt. Forberedelser er i gang, og i løpet av i år og neste år vil inntil fem nye fylker bli implementert. Prosjektet har egen hjemmeside: www.mennihelse.no POSITIVT BIDRAG: – Bosse gled fint inn i miljøet fra første dag. Med sin erfaring fra Livsglede for eldre har han hatt mye å bidra med, sier Børge Haraldsen. Rekrutteringsprosjektet Menn i helsevesenet (2010–2013) er utvidet og skal gå fram til 2016. Kommunene Malvik, Melhus, Stjørdal, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer er nå med i tillegg til Trondheim. Til sammen 40 arbeidssøkende menn mellom 26 og 55 år tilbys i perioden 2014–2016 et komprimert utdanningsløp og fast stilling som helsefagarbeidere. Fagbladet 3/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonHEL