– Barnevernsansatte er gull verdt De gode medarbeiderne er barnevernets viktigste suksessfaktor. – Jeg vil ha personalgruppa i Hole med meg herfra og inn i evigheten, sier barnevernsleder Maria Bikset. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Vi prøver alltid å lytte til barnets stemme. Det sier Maria Bikset, barnevernsleder i Hole. Barnevernet her fikk ingen avvik da Helsetilsynet i fjor undersøkte fosterhjemmene i alle landets kommuner. Tvert imot fant Helsetilsynet mye som fungerte godt i Buskerud-kommunen. Blant annet har både saksbehandlerne og barnas tilsynsførere tid og anledning til å være alene med barnet når de møter fosterfamiliene. – Vi er mer opptatt av å dekke behov for besøk og tilsyn enn å dekke formelle krav, sier Bikset. Dermed hender det at kravet om minst fire årlige besøk og tilsyn blir overoppfylt. Engasjerte hoder For å sikre en tett oppfølging har én av saksbehandlerne ved Jeg tror ikke det er mulig å drifte et godt barnevern uten dedikerte medarbeidere. Barnevernsleder Maria Bikset Selv tok hun nylig imot fire telefoner en kveld hun var i selskap. En annen medarbeider var ute i flere timer. – Det er helt vanlig hos oss, men de ansatte får selvfølgelig overtidsbetaling eller kan avspasere, sier Bikset. – Jeg tror ikke det er mulig å drifte et godt barnevern uten dedikerte medarbeidere. Men vi tåler mye med et godt arbeidsmiljø, mener hun. Og ifølge Bikset er arbeidsmiljøet godt fordi alle er ansvarsbevisste, serviceinnstilte og løsningsorienterte. Lett å være etterpåklok Men om barnevernskontoret er aldri så opptatt av å kvalitetssikre arbeidet, og om intensjonene er aldri så gode, opplever også Maria Bikset og kollegene hennes at klokskapen av og til kommer for sent. – Dette er en jobb med mange avveininger, og ikke sjelden ser vi, i etterpåklokskapens lys, at vi skulle ha handlet annerledes, sier hun. Som eksempel nevner hun en gang de trodde de var tidlig ute da de overtok ansvaret for et lite barn. Det viste seg senere at de skulle vært enda raskere. Men de opplever også noen solskinnshistorier. – Jeg fikk nylig et brev fra en ungdom som var så takknemlig for at vi hadde tatt affære. Det var en sak hvor vi kunne ha barnevernskontoret et særskilt ansvar for de barna kommunen har tilsynsansvar for. De arbeider også to og to sammen når de skal rekruttere fosterfamilier og tilsynsførere. – Det som er avgjørende for kvaliteten på jobben vår, er mer enn antall hoder. Det er først og fremst det engasjementet som ligger i disse hodene, mener Maria Bikset. For å levere gode tjenester er barnevernskontoret avhengig av fleksible medarbeidere. Fleksibiliteten skal også omfatte lederen, og den skal gå begge veier. – Vi må være villig til å ta en eller flere telefoner selv om arbeidstida er slutt. valgt å lukke øynene. Men heldigvis gikk vi inn og ga massiv hjelp i en kort periode. Og denne gangen gikk det bra med barnet. Saker uten løsning Barnevernslederen tenker at det fins ikke alltid gode løsninger. Utfordringen er ofte å finne en løsning som er mindre dårlig enn andre. – Og etterpå må vi tørre å reflektere over erfaringene våre. Når vi ikke lykkes, må vi våge å innse at vi skulle ha handlet annerledes, sier Maria Bikset. Hun er klar på at barnevernet ikke skal drive foreldre 32 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL