vern, men sier at saksbehandlerne likevel må foreta vanskelige avveininger. Og da kan det gå galt; for liten og for sen innsats er kanskje den vanligste feilen. – Hvis vi velger å flytte et barn, skal vi jammen være sikker på at gevinsten er større enn kostnadene for ungen. Verdsetter ulike mennesker Når barnevernet konkluderer med at flytting er best for barnet, må saksbehandler og leder tåle å stå i konflikter. Bikset mener også tålmodighet, overbærenhet og toleranse er nødvendige egenskaper for å kunne håndtere barnevernssaker. – Vi møter og samarbeider med mange ulike mennesker. Jeg tror derfor evne til å verdsette forskjellighet kommer godt med. Vi må rett og slett ha sans for bråkmakerne og andre som tenker helt annerledes enn vi selv gjør. De aller fleste barnevernssakene dreier seg om omsorgssvikt, sier barnevernslederen. – Mange foreldre tror selv de gjør det bra. De er overbevist om at de er gode omsorgspersoner for barna sine. Da kan det være vanskelig å komme fram til en felles forståelse av hva som er best for barnet, men vi må uansett kunne samarbeide med dem. Barn teller mer enn penger Et kjennetegn ved mange familier hvor barnevernet setter inn tiltak eller overtar omsorgen for barna, er at de ofte er på flyttefot. – En familie kan flytte nærmere tjue ganger i løpet av barnets seks første skoleår. Da blir det lite skolegang og stabilitet. Hvis vi får vite om noe sånt, undersøker vi saken, og vi prøver å sette ned foten før de flytter ut av kommunen vår. Det fins sikkert kommuner som ville pustet lettet ut, men Bikset har fått klar beskjed fra rådmannen: «Så økonomiske skal vi aldri bli.» Så barnevernskontoret foretar tilsyn dersom de har mistanke om at barnet ikke blir godt nok ivaretatt. Dersom de mener barnet trenger omsorgstiltak, sender de saken til fylkesnemnda slik at ansvaret for barnet forblir i kommunen selv om familien flytter. MÅ TÅLE MYE: – Vi lever godt med store belastninger fordi vi har et svært godt arbeidsmiljø der alle tar ansvar, sier Maria Bikset. Les mer På Fagforbundets nettsider finner du oppdaterte nyheter for alle som jobber i barne- vernet: fagforbundet.no/ shs/barnevern/ Fagbladet 3/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonHEL