Den oppsøkende metoden Den oppsøkende metoden innebærer regelmessig tilstedeværelse i risikomiljøer over tid. Teamet er et bindeledd som gjør det øvrige behandlingsapparatet tilgjengelig for sårbar ungdom i alderen 13 til 25 år. Team på minimum to arbeider på gateplan for å bygge relasjoner til alle unge, spesielt dem i risikomiljøer. Stikkord for metoden: Aktivt oppsøkende på gateplan. Frivillighet. Ansvarliggjøre den unge selv. Forebygge og tidlig intervenering. Lavterskeltilbud. Dialog med alle ulike ungdomsmiljøer. Etablere kontakt og tillitsforhold til utsatte grupper. Raskt gi et tilbud når den unge nærmer seg et ønske om endring. Kartlegge risikomiljøer. Bygge allianser lokalt og i hjelpeapparatet. Sende bekymringsmeldinger videre i systemet. Jobber minimum to sammen (mest effektivt for nettverksbygging, mulighet for individuelle samtaler og gir trygghet). MAGISKE ØYEBLIKK: Tillitten mellom uteteamet og de unge er bygget opp over lang tid. De unge kjenner godt til miljøterapeutene Tina Skaseth og Harald SchønningLykke. Fagbladet 3/2014 < 35 fbaargang2014 fbseksjonHEL