sTUDIeTIlBUD NYTT sTUDIeTIlBUD sTUDIeTIlBUD NYTT sTUDIeTIlBUD Fagskole Utviklingshemning og aldring • For helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere • Fleksibel og nettbasert • Ukessamlinger i Tønsberg, én per halvår • Praksis – mulig på egen arbeidsplass • Deltidsutdanning over 2 år • Godkjent av NOKUT Fortløpende opptak fra 1.mars. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger tlf. 33 34 19 50 Fagskole Demensomsorg og alderspsykiatri • For helsefagarbeidere/omsorgsarbeidere/ hjelpepleiere • Fleksibel og nettbasert • Ukessamlinger i Tønsberg, én per halvår • Praksis – mulig på egen arbeidsplass • Deltidsutdanning over 2 år • Godkjent av NOKUT Fortløpende opptak fra 1.mars. Studiestart i slutten av august. Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema: www.aldringoghelse.no Ytterligere opplysninger tlf. 33 34 19 50 folkeuniversitetet.no Gratis fagskoleutdanning for deg som søker spisskompetanse innen: zhelse, aldring og aktiv omsorg zkreftomsorg og lindrende pleie zmiljøarbeid innen rus zpsykiske lidelser og aldring hos personer med psykisk utviklingshemning Nyhet! Oppstart i Oslo/Lillestrøm høsten 2014 150 år!(1864 - 2014) Søk nå! Helsefagskolen Da kan en bachelorgrad som Yrkesfaglærer være noe for deg! Du vil da kunne jobbe med opplæring i skole og arbeidsliv. Utdanningene tilbys som samlings- og nettbaserte studier. Søknadsfrist 1. mars/15. april For mer informasjon: www.hioa.no/studier Opptakskontoret: 67 23 50 50 Studieleder Inger Lise Holen: 64 84 91 91 Er du fagarbeider - og har lyst på høyere utdanning? Fagbladet 3/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonHEL