Fokus Noen ganger må barnevernet bruke tvang. Tvangsmyndigheten er et nødvendig hjelpemiddel for å sikre at barna får den hjelp og omsorg de trenger. Torill Sakken Olsen Sosionom i Fredrikstad. Hun har siden 1972 i det vesentlige jobbet med barnevern, blant annet som barnevernsleder. Tvang som hjelpi barnevernet Tvang i barnevernet skal ikke være en straff overfor foreldre som mishandler eller forsømmer barna sine. Det skal være et virkemiddel i hjelpeprosessen. Målet må være å forvalte tvangsmyndigheten på en respektfull måte. I dag ser vi for mange eksempler på at tvang blir brukt på en brutal måte. Gode hjelpeprosesser kommer da ikke i gang, og barnet må streve med egne og foreldrenes reaksjoner på dette i år etterpå. De ansatte i barnevernet må bli bedre til å bruke tvangsmyndigheten på en slik måte at den bidrar til positive endringer for barnet. Alle barn trenger beskyttelse og stimulering fra trygge voksne for å ha det godt og utvikle seg positivt. Den kommunale barnevernstjenesten har ansvaret for at de barna som utsettes for mishandling eller overgrep fra foreldrene sine, får hjelp. Disse barna har det vondt. Den utryggheten og avvisningen de opplever, kan føre til alvorlige utviklingsskader. Erfaringene kan dessuten føre til at barna utvikler en mistillit til andre de kommer i kontakt med i barnehagen, på skolen eller andre steder, og de blir ofte urolige og vanskelige barn. Barn knytter seg til dem de bor sammen med og som gir dem daglig omsorg. Også de barna som opp lever mishandling og omsorgssvikt fra foreldrene sine, knytter seg til dem. I hjelpearbeidet må barnevernet forholde seg til at det er en tilknytning mellom barna de skal hjelpe og foreldrene deres. Det kan også være en tilknytning mellom søsken. Når barn som utsettes for omsorgssvikt eller overgrep skal hjelpes, må barnevernet vurdere om barna må ha en ny omsorgsbase eller om familien kan få hjelp slik at barna kan fortsette å bo hjemme. Barnevernet må sørge for at barna opplever trygghet og stabilitet og får trygge voksne å knytte seg til, uansett om de skal fortsette å bo hjemme eller må flytte i fosterhjem eller på institusjon. Foreldrene må støttes slik at de får spesielle situasjon og hvilke behov det har, og slik at barnet får den oppfølgingen det trenger. Foreldre som utsetter barna sine for omsorgssvikt eller overgrep, greier ofte ikke selv å se hva som skjer. Det kan være vanskelig for foreldre som ofte selv har hatt en vanskelig oppvekst å gjøre det som er nødvendig for at barna skal få det bedre. Siden det kan være vanskelig å få foreldrene til å se hvordan deres egne problemer ødelegger for barna deres og hvordan de er med på å skade barnas utvikling, er det behov for en tvangsmyndighet for å kunne hjelpe. Barnevernet kan noen ganger trenge en tvangsmyndighet til å sette inn hjelp mens barnet bor hjemme. Barnevernsloven gir barnevernet mulighet til å bruke tvang dersom situasjonen er alvorlig for barnet og de ikke når fram til foreldrene gjennom samarbeid. mulighet til å endre seg og i større grad greier å bidra til at barna får større trygghet enten hjemme eller i et fosterhjem eller en institusjon. Dersom barnet blir flyttet, må barnevernet støtte både dem som skal gi barnet den daglige omsorgen og foreldrene, slik at de forstår barnets Andre ganger er det nødvendig for å flytte barnet. Barnevernsloven gir barnevernet mulighet til å bruke tvang dersom situasjonen er alvorlig for barnet og de ikke når fram til foreldrene gjennom samarbeid. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker bestemmer om det 40 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL