colourbox.com colourbox.com foreligger et grunnlag for å bruke tvangsmyndighet. Dersom barnevernet mener det er nødvendig å bruke tvang for å kunne hjelpe barnet, må saken legges fram for fylkesnemnda, som avgjør om det er grunnlag for å bruke tvang. Fylkesnemnda fungerer som en slags domstol der både familien og barnevernet legger fram det de mener er viktig for at barnet skal få hjelp. Både barnevernet og foreldrene kan også få sitt syn belyst av vitner. På bakgrunn av det som legges fram, fatter fylkesnemnda en avgjørelse. Tvangsmyndighet er et viktig virkemiddel som kan brukes i hjelpeprosessen når foreldrene er uenig i at de trenger hjelp eller uenig i tiltak som må iverksettes. Noen ganger er det nødvendig å pålegge en familie å ha kontakt med barnevernet uten at familien selv ønsker det. Det kan også være nødvendig å gjennomføre en flytting av et barn mot familiens vilje. Dersom det er nødvendig å bruke tvang for å skape en hjelpeprosess, er det viktig at barnevernet viser at de forstår familiens situasjon. Det er lett å ha en fordømmende holdning til foreldre som mishandler eller utsetter barna sine for overgrep, og som er truende eller avvisende til dem som forsøker å hjelpe. For å kunne skape en hjelpeprosess, er det viktig at barnevernet greier å vise respekt for foreldrene og deres situasjon. Barnevernet må høre på hva foreldrene sier og åpent vurdere deres synspunkter og forklaringer. Noen ganger kan det være riktig å gi dem tid til å vise at de forsøker å gjøre endringer og til å vise at de forsøker å samarbeide. Det må imidlertid løpende vurderes om det må fremmes sak om å bruke tvang. Ved å lytte og gi støtte til foreldrene, kan de få styrke til å endre seg. Får de støtte, kan de også greie å se at endringsarbeidet kan bli for vanskelig for dem og at barnet trenger mer hjelp enn det de greier å gi. Ut fra dette kan de samarbeide om å gi barnet hjelp, slik at det kan få mulighet til å utvikle en trygghet hos en fosterfamilie eller i en institusjon. Det er viktig at barnevernet har kompetanse og resurser slik at de kan hjelpe barnevernsbarna. Tvangsmyndigheten er et nødvendig virkemiddel i dette hjelpearbeidet når den brukes på riktig måte. Fagbladet 23/2014 < 41 fbaargang2014 fbseksjonHEL