Seksjonsleder Vi må åpne for god folkehelse Regjerningen foreslår å holde åpent på jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften – for å forenkle regelverket og gjøre Vinmonopolet mer publikumsvennlig. Jeg mener det er langt viktigere med solidaritet med dem som ikke klarer å begrense sitt eget alkoholforbruk – og deres barn – enn publikumsvennlige åpningstider. For dette handler om å prioritere god folkehelse. Det er grundig dokumentert at det samlede forbruket av rusmidler har betydning. Lavere totalforbruk betyr færre alkoholrelaterte problemer, som sykefravær, sykdom, vold, ulykker og belastning for pårørende. Dette velger helseministeren Bent Høie å se bort fra. Mange barn gruer seg til høytidene. Det er nettopp fordi det kan bety alkohol, krangling og bråk – og ikke familiehygge og glede. For Fagforbundet er disse barna de viktigste. Det er sikkert frustrerende for noen å møte stengte dører på polet jul- eller påskeaften, men det gjør Du trenger ikke å meg ikke spesielt opprørt. være fast gjest på «Det å åpne for salg fra bygdefester for å vite Vinmonopolet på disse dagene, at det er grunnleggende vil bare ha marginale alkohol forskjell mellom øl og sprit. politiske konsekvenser, ikke minst fordi salg av øl med videre fra dagligvarehandelen uansett er tillatt disse dagene,» heter det i forslaget fra regjeringen. Her tar helseministeren feil. I Norge reguleres drikke med høyt alkoholinnhold strengere enn drikke med lavere alkoholinnhold. Det har selvsagt noe med skadepotensialet å gjøre. Du trenger ikke å være fast gjest på bygdefester for å vite at det er grunnleggende forskjell mellom øl og sprit. En ansvarlig folkehelsepolitikk på rusområdet betyr en utfordring av regjeringens populistiske politikk. De mest effektive virkemidlene er ofte de minst populære. Fagforbundet håper likevel at Bent Høie tenker seg om en gang til – slik at effektiv helsepolitikk blir satt foran publikumsvennlighet. Raymond Turøy SHS støtter NM i ambulansefag Ambulansearbeiderne Per Ivar Lundli, Steinar Brekkan og Bjørn Erik Hox sitter i arbeidsgruppa som forbereder Fagforbundets innsats i NM i ambulansefaget. De håper at to lag fra hver helseregion skal møtes til mesterskapet i Trondheim til høsten. Hvert av de åtte lagene består av to ambulanselærlinger eller -arbeidere under 23 år. KES Nye dialogkort med etiske dilemmaer SHS har laget en kortstokk psykisk helsevern og rus og med etiske dilemmaer spesielt barnevern. for ansatte som arbeider Du kan finne mer informainnenfor rusfeltet, med psykisk sjon om Etiske dilemma i helse og med personer med miljøarbeid og de andre utviklingshemning. Fra før har dialogkortene på fagforbunseksjonen laget dialogkort det.no/shs. De kan bestilfor ansatte i eldreomsorgen, les gratis fra intern.post@ barne- og ungdomshjem, fagforbundet.no KES Forsvarlig tolketjeneste Barne-, likestillings- og inklu- deringsdepartementet oppnevnte i høst et utvalg som skal utrede bruk av tolk i offentlig sektor. Kristin Skogli, rådgiver i SHS, sitter i referansegruppa til utvalget som representant for Fagforbundet. – Det offentlige mangler – I tillegg ser vi at altfor stabile og kvalitetssikrede mange tolker arbeider som tolketjenester. Fagforbundet oppdragstakere, uten trygg er derfor særlig opptatt av an-inntekt og muligheter for budsordningens uheldige ef-kompetanseutvikling, sier fekt på tolkefeltet, sier Skogli.hun. KES Sosialarbeidernes dag I år faller sosialarbeidernes dag på 18. mars. Fagfor bundet gratulerer alle som gjør en uvurderlig innsats i sosialsektoren. Sosialarbeidernes dag er tredje tirsdag i mars hvert år. KES Kristin Skogli, rådgiver i SHS. Foto: Karin E. Svendsen Illustrasjosfoto: colourbox.com 42 < Fagbladet 2/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL