Fotoreportasjen GOD utePLASS: irina Mikalsen holder våkent øye med leken, klar til å gripe inn hvis det blir for voldsomt. – Han dytta meg. – Tror du det var for å leke eller for å være slem? Gutten kikker ned og tenker et øyeblikk. – Det vet jeg ikke. – Jeg skal følge med. Gutten nikker og klatrer opp på haugen igjen. innSjekkinG: barna får et foto av seg selv som de kan klistre på den aktiviteten de vil delta på. FrODiG AktivitetSPLAn: Movie maker, forskning, kokkekurs, matte, tegne- og malekurs, spillegruppe, scrapbooking, trommekurs, begreps- og tekstforståelse, sjakk, idrett, kor, veiledet lesing, svømming. 46 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL