Aktivitetsskolen (AKS) på Ammerud Ammerud skole har én felles timeplan for skolen og aktivitetsskolen. Alle er ansatt i skolen (ikke SFO). AKS er en del av en helhetlig skoledag for 1.–4. klassingene. Ammerud skole og AKS har en felles ukeplan, og holder også felles foreldremøter. Ressurslærer og leder for AKS koordinerer det faglige innholdet for å sikre en god sammenheng mellom skole og aktiviteter. HjeLPSOM: – Pappa brakk armen. Han glei på isen på vei til jobb. nå må jeg hjelpe pappa enda mer, forteller eira, nummer to i køen. SuPerkLubben: Fjerdeklassingene er størst og får spesialtilbud. Fagbladet 3/2014 < 49 fbaargang2014 fbseksjonHEL