– ta kontakt for å få skreddersøm Les mer på fagakademiet.no/bestillingsoppdrag– ta kontakt for å få skreddersøm Les mer på fagakademiet.no/bestillingsoppdrag tale på Eidsvoll ved oppstart av Grunnlovsjubileet. Leger må kunne reservere seg mot å henvise til abort. Det er snakk om få leger. Man kan gå til andre leger om man ønsker abort. Jeg vil tro at det også i Fag forbundet finnes mange som er av samme oppfatning. Reidunn Gilje, Grimstad VARSLING Varslere har krav på beskyttelse Ifølge arbeidsmiljøloven er arbeidstaker sikret beskyttelse mot eventuelle sanksjoner fra arbeidsgiver ved varsling. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for sikker varsling. Spørsmålet er da: Kan vi stole på at e-post, telefon, eller web-tjenester kan beskytte den aller mest sensitive informasjonen som et varsel potensielt har? Det fins mange eksempler på at arbeidsplasser har brukt store summer på å spore opp varsleren i stedet for å bruke midlene til å løse de problemene det ble varslet om. Ledere kan lite gjøre dersom de ikke har kjennskap til hva som er feil i organisasjonen de sitter med ansvaret for. Elektroniske spor røper raskt hvem som er avsender. Kompromissløs anonymitet vil effektivt verne varslere. Anonym kommunikasjon skjuler hvem som kommuniserer og kan skjule det det kommuniseres om. Med verktøy som sikrer anonymitet, kan forholdene legges til rette for valg som reduserer organisasjonens risiko. Arbeidsgivere må ta ansvar for å sikre og tilby anonymitet til varslere. Arnstein Vada OMSORG Til nattevakten Kjære nattevakt, du snille og omsorgsfulle menneske som jobber når andre sover, som kommer med gode ord og passer på, i dag skal jeg hedre deg gjennom mine ord. Alle de ganger jeg har vært syk og sårbar, har natten vært den mest skremmende tiden. Det er da jeg er ensom og føler meg alene. Det er da tårene kommer og kroppen har får tid å kjenne etter. Hele verden raser sammen for meg i et eneste kaos av tanker og følelser, smerter og redsel for morgendagen. Men så kommer disse nattens engler inn, de ser deg og gir deg trøstende ord, de gir deg omsorg og styrke til å komme gjennom mørket. De gir trøst og trygghet i den vanskelige tiden, og selv når de har det travelt, tar de seg tid. Deres jobb blir ofte tatt for å være enkel, men det er så feil som det kan bli. De jobber i stillhet og mørke, og utfører sine oppgaver når andre hviler rundt dem. Vaktene er lange, og timene går sakte. Når andre står opp, drar de hjem. De lever om natten og er på mange måter en annen del av samfunnet, en del vi ofte glemmer. Men så kommer den dagen vi blir syke, og vi trenger dette menneske som skal passe på oss. Det er da vi ser hvor mye de faktisk gir av seg selv. Men den viktigste jobben de gjør, er å se den syke, og lose dem trygt gjennom den lange natten. Og det er de små tingene de gjør som får meg til å huske dem best. Glasset med vann, en klapp på skulderen og noen varme ord. Gode ord om at dette klarer jeg. Gjennom alle de årene jeg har vært innom helsesektoren både som pasient og som pårørende, SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. har jeg møtt på disse menneskene, og lagt merke til hvor mye de gjør for andre. Jeg har sett den enorme innsatsen de gjør for at andre skal få det bedre, den omsorgen de gir er langt over det som forventes. Deres jobb fortjener mer ære, for uten dem ville natten vært lang, mørk og skremmende ensom for alle de som trenger trygghet og trøst. Så tusen takk til alle dere som velger å jobbe om natten for å hjelpe andre mennesker, jeg beundrer virkelig den jobben Når du skal lære Kompetanse bidrar til høyere kvalitet på tjenestene, mer fornøyde brukere og økt trygghet i jobben. Vi tilbyr bestillingsoppdrag, kurs, studier og konferanser rettet mot offentlig sektor. Arbeidsmiljø: • •Forebygge og behandle konflikter HMS 40-timers kurs, HMS for AMU-medlemmer, HMS for ledere • Folkeskikk og uskikk på jobben • Hvordan få det enda bedre med hverandre på jobb • Etikk, arbeidsmoral og taushetsplikt fagakademiet.no • E-post: post@fagakademiet.no • Tlf.: 417 84 200 dere gjør. Jeg ser dere daglig gjennom jobben min, og jeg møter ofte på dere som pårørende. Og jeg tar meg alltid i å tenke at om alle hadde vært like flinke til å gi omsorg hele døgnet, ville mange fått et annet syn på det å være syk. For jeg har aldri møtt en nattvakt som har avist meg, selv ikke når dere hadde det travelt. Dere ser mennesket dere har foran dere, både barn og voksne, og dere fortjener den dypeste respekt! steinihavet.blogg.no Fagbladet 3/2014 < 55 fbaargang2014 fbseksjonHEL