Oss Renholder Herdis Gundersen overrekkes Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste av rektor Marit Røine. Medalje for langog tro tjeneste På juleavslutningen for ansatte og pensjonister ved Storetveit skole i Bergen ble Herdis Gundersen hedret med Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Hun har vært renholder ved skolen i 40 år; først seks år for et privat renholdsfirma, før renholdet ble overtatt av Bergen kommune, og hun fortsatte 34 år i kommunens tjeneste. Hun har bare vært borte fra jobb én gang – etter en bilulykke i 1985! Herdis fortjener virkelig den anerkjennelsen og den heder som medaljen symboliserer. Vi er svært takknemlig over å ha hatt en så lojal, så trofast, så pålitelig og så dyktig medarbeider. Hun står for alle de verdiene skolen ønsker å kjennes ved – et godt utført arbeid, høy kvalitet på tjenesten og stolthet over yrket og arbeidsplassen. Vi takker for lang og tro tjeneste ved Storetveit skole og ønsker lykke til som pensjonist! Tekst: Marit Røine Seniorer til fjells I oktober dro en forventningsfull gjeng fra Fagforbundet Halden og Aremarks seniorgruppe på høsttur til Savalen fjellhotell i Østerdalen. Turen ble særs vellykket fra første stund med fin buss, god sjåfør, flott hotell med god service og mat, og flotte turer i omegn og Jubileumsfest Nittedal Tradisjonen tro ble medlemmer med lang fartstid i Fagforbundet og i LO markert på årsmøtet til Fagforbundet Nittedal i januar. Det var i år 21 medlemmer som har vært 25 år i forbundet, og tre har vært 40 år i LO. De som var til stede ble behørig markert med merkeutdeling, diplom og konfekteske. til Røros. Til og med værgudene var med oss, så vi kunne sitte utendørs uten ytterjakke på Røros i oktober. Vi var en fin gjeng – med spøk og latter fra morgen til kveld. Tekst: Edna Henriksen Bjørg Kari Pedersen fikk tildelt gullnåla til Fagforbundet – en utmerkelse for å ha vært tillitsvalgt i 20 år eller mer. Bjørg er fremdeles aktiv som tillitsvalgt, men vi syns det var moro å overraske henne. Det fortjener hun. Tekst: Janne Olsen 58 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL