VIKTIGE HOBBYER: Stauder og oppdrett av akvariefisk bidrar til at Frode Tufte holder motet oppe. helsa til dagens unge jeg tenker på.» Svenske og internasjonale undersøkelser viser at det er på høy tid å forbedre beskyttelsen. I Sverige er det påvist en firedobling av prostatakreft blant brannkonstabler etter ti års tjeneste. Eksponeringen for farlige stoffer blir ikke mindre. Når et moderne hjem brenner med alt det har av moderne elektronikk og inventar, frigjøres utallige giftstoffer. Skyhøye verdier Tufte mener 39 år i tjeneste med mangel på rutiner og ansvarsforhold er grunnen til hans ødelagte helse. Han er i dag helt arbeidsufør og 30 prosent medisinsk ufør. – Det begynte på en ferie i 1999. Det klødde intenst under armene og i lysken. Jeg fikk blemmer flere steder og ble henvist til hudlege, forteller Tufte. Kort tid senere ble det påvist kreft i endetarmen. En blodprøve viste at PSA-verdiene var skyhøye. Prostata måtte fjernes. I dag sjekkes han hver tredje måned. Kreftformene som har rammet Frode Tufte, er de samme som gjentatte internasjonale undersøkelser viser at er overrepresentert blant brannkonstabler. – I utredningen fra Nav tas det ikke hensyn til arbeidsforholdene, til intens varme som åpner porene i huden for giftstoffene og manglende rutiner med infiserte klær. Sengetøyet vårt ble jo svart etter at vi hadde vært på brannutrykning, forteller Tufte. Går på med dødsforakt – Brannkonstablene er hverdagens soldater. Når andre rømmer fra flammer, varme, røyk og gift, går de på med dødsforakt. Nå er det på høy tid å bekymre seg over deres helse og at arbeidsgivere og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tar ansvar. Mitt personlige mål med erstatningssaken er å få dem på banen og få Arbeidstilsynet inn på brannstasjonene. Det er skremmende langt igjen, sier Tufte. Gode rutiner • Lett ånderettsvern må være tilgengelig når tyngre utstyr ikke er påkrevet. • Utrykningsklær skal tas av på brannstedet og holdes adskilt fra oppholdsrom i bilen, og vaskes og tørkes separat. • Adskilte rene soner på brannstasjonen og i utrykningsbilene Fagbladet 3/2014 < 63 fbaargang2014 fbseksjonHEL