Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? TEMA: PENSJONSIDE 10 SIDE 32 Gatelangs forungdommenKreftsyk brannmanngår til rettssakSIDE 62 www.fagbladet.no Nr. 3 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? TEMA: PENSJONSIDE 10 SIDE 32 Gatelangs forungdommenKreftsyk brannmanngår til rettssakSIDE 62 www.fagbladet.no Nr. 3 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2014 fbseksjonKIR