Kirke, kultur og oppvekst Innhold 28303236Kirkeansatte blir mobbet Fagforbundet organiserer alle grupper ansatte i Den norske kirke. En ny rapport bekrefter at kirkeansatte opplever mobbing oftere enn andre ansatte. Skal kartlegge åpne barnehager Denne våren skal åpne barnehager undersøkes og kartlegges. – De fyller et behov, mener foreldre og ansatte i den åpne barnehagen i Stavern. Nytt Ungdomstorg Det forebyggende uteteamet er synlig for all ungdom, og målrettet oppsøkende hvis noen er i risikomiljøer. Nylig åpnet Ungdomstorget som bringer Drammen kommunes tjenester nærmere ungdommen. Barn som opplever overgrep Hvordan møter vi barn og unge som er utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt? spør fokusforfatterne Anne Marie Pile og Thomas J. Winther. Foto: Per Flakstad 8 De slo tilbake anbudsbølgen 10 TEMA: Den usikre pensjonen 16 Tar flere år å gjenreise Lærdal 20 PORTRETTET: Musa Anderssen 27–42 KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 44 FOTOREPORTASJEN: Gøy å lære 50 Skygger av skyld og skam 62 Kreftsyk tenker på unge brannfolks helse FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 36 FOKUS: Barn og unge som forstyrrer 38 Seksjonslederen 54 Debatt 56 Gjesteskribent: Ingeborg Gjærum 20Foto: Lars Åke Andersen Fra Kenya tilkronprinsen 58 Oss Musa Anderssen kom til Norge som 60 Kryssord enslig mindreårig asylsøker for 19 år 61 Gullfeber og Petit siden. Nå er han kåret til Årets for66 ETTER JOBB: Supersupporter bilde for sin innsats for barn og unge. 68 EN AV OSS: Litteratur for livet 10TemaUngdom usikre på pensjon Frisør Tina Paulsen Stenkløv (26) vurderer å begynne å spare til sin pensjon. Helsefagarbeider Kristin Hvidsten (24) har allerede begynt. Pensjonssystemene er i endring, og også ungdom må tenke på framtida, mener de to. Foto: Ole Morten Melgård 62Kreftrammet brannmann krever erstatning Frode Tufte er rammet av flere kreftformer etter 39 år i tjeneste som feier og brannmann. Nå krever han yrkesskadeerstatning. ISSN 0809-926X Foto: Eivind Senneset 2 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR