En pensjon å leve av Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 Illustrasjon: Vidar Eriksen Den siste uka har jeg gjort et lite eksperiment. Jeg har spurt venner og familie i ulike aldre om de vet hva de får i pensjon hvis de slutter å jobbe ved 62, 65 eller 67 år. Svaret har jevnt over vært nei, med et par hederlige unntak. Selv tilhører jeg dessverre også den uopplyste majoriteten. Resultatet harmonerer godt med en forbrukerundersøkelse Sparebank1 fikk utført i januar, der to av tre svarte at de ikke vet hva de kommer til å få i pensjon. I aldersgruppa 25 til 34 år var det bare én av fem som svarte at de visste det. Jeg blir ikke forundret over at ungdom ikke tenker på pensjon. For dem er det som regel uendelig lenge til pensjonsalderen. Men at vi som er i femtiåra og vel så det, ikke aner hva vi får å leve av de siste tjue– tretti åra av livet, er verre å begripe. Er det fordi pensjonsreglene er så kompliserte? Eller fordi vi helst ikke vil tenke på at vi blir eldre? Eller stoler vi på at det norske velferdssamfunnet tar vare på oss også når vi blir gamle? I disse privatiseringstider er det ikke sikkert alderdommen er sikret så godt som vi tror, ikke engang for dem som er offentlig ansatt. Hvis du etter et langt arbeidsliv med «I disse privatiseringstider er det ikke sikkert alderdommen er sikret så godt som vi tror.» tunge tak ser fram til å gå av med avtalefestet pensjon, kan det være skjebnesvangert hvis jobben din blir konkurranseutsatt. For å kunne gå av ved 62 år, kreves det at du har vært i en AFP-bedrift sju av de ni siste åra. Det hjelper lite at du tidligere har vært ansatt i offentlig sektor. I årets tariffoppgjør blir pensjonsordningene i privat sektor sann synligvis et av de store temaene. Ansvarlig redaktør Resultatet vil få stor betydning for mange av Fagforbundets medlemmer, som renholdere, frisører og ansatte i private barnehager, og for de mange som etter hvert kan risikere å bli satt ut på anbud. En fersk norsk studie om livsløp og aldring viser at folk over 75 er de mest tilfredse av alle aldersgrupper. Riktignok syns de at helsa og seksuallivet skranter, men de er fornøyd med levestandard, nærmiljø og kontakt med venner og familie, og skårer til og med høyt på tilfredsheten med eget utseende. Så vi trenger kanskje ikke å grue oss så fælt til å bligamle. I alle fall hvis vi har håpom en pensjon vi kan leve av. Det første slaget om dette kan komme til å stå denne våren. KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2013: 336.756 Redaksjonen avsluttet 5. mars Fagbladet 3/2014 < 3 fbaargang2014 fbseksjonKIR