GOD STRATEGI: Renholderne fikk politikerne til å skrinlegge konkurranseutsetting. Marit B. Kristensen, Målfrid Andersen, Doris Lindvall, Ragnhild Jensen, Rutt Strømsnes, Rose Marie Gasendo, Erna Fure Øwre og Sølvi Kristensen. GOD STRATEGI: Renholderne fikk politikerne til å skrinlegge konkurranseutsetting. Marit B. Kristensen, Målfrid Andersen, Doris Lindvall, Ragnhild Jensen, Rutt Strømsnes, Rose Marie Gasendo, Erna Fure Øwre og Sølvi Kristensen. etter hjelp når vi egentlig er på vei hjem, og da gjelder det å ha den fleksibiliteten som bare renhold i egenregi kan gi, sier Kristensen. Det er brukerne av de kommunale bygningene enig i. – Fungerer ikke uten dem Sykepleier Marit Markussen er tindrende klar når det kommer til renholdernes funksjon på Steigentunet sykehjem. – Huset stopper uten dem, sier hun, og forteller at de har gjennomført forsøk på å legge noen renholdsoppgaver på pleierne. – Det fungerte ikke. Når jeg står overfor en pasient, er det ikke vasking av lokalet jeg prioriterer. Vi trenger fleksible renholdere som stiller opp når vi trenger dem og som kjenner bygget og pasientene. Jeg håper virkelig at dette er siste gang vi har en runde om anbud, sier hun. Ferdig med anbud Og det ser ut til å bli siste runde, i hvert fall for lang tid framover. Rådmann Roy Hanssen sier det slik når Fagbladet spør: – I Steigen er vi ferdig med konkurranseutsetting. Så «Det holder ikke å klage over tap av pensjon, lønn og arbeidsvil- kår.For det er nemlig politikerne villige til å ofre.» Tillitsvalgt i Steigen, SØLVI KRISTENSEN fremt ikke politikerne gir en klar melding om noe annet. Personansvarlig for renhold, Lisbeth Lie Aalstad, har merket uroen de ansatte har følt etter at anbudskjøret startet i fjor sommer. – Vi har merket at renholderne forståelig nok har vært redde for jobbene sine, sier Aalstad. Men hun berømmer samarbeidet og dialogen mens renholderne kjempet mot konkurranseutsetting. – Takket være god dialog har det verken vært flere sykemeldinger eller lavere kvalitet på arbeidet, forteller hun. Innstilt på effektivisering Da saken skulle behandles i kommunestyret, marsjerte alle renholderne som hadde anledning, inn i salen i arbeidsantrekk. Like etter brøt det ut spontan applaus da et samlet kommunestyre sa nei til konkurranseutsetting. Politikerne påtok seg en vanskelig oppgave med å finne innsparinger, og de lyktes i desember. – Kommunestyret har vedtatt et budsjett i balanse nå, bekrefter rådmann Hanssen. – Vi er villig til å se på hva vi kan få til av innsparinger på renholdssida, og har funnet mange muligheter allerede, sier Kristensen. Fagbladet 3/2014 < 9 fbaargang2014 fbseksjonKIR