K Høyt konfliktnivå Konfliktnivået på kirkelige arbeidsplasser er høyt. Kirkemusikere, kirketjenere, gravlundsansatte og renholdere er mest utsatt for mobbing. Nå vil arbeidsgiverne etablere et nasjonalt arbeidsmiljøråd. Side 28 K Sammen med både foreldre og barn De ansatte i åpne barnehager bruker arbeidstida sammen med både foreldre og barn. Åpen barnehage er en god, sosial møteplass for foreldre, samtidig som barna får et pedagogisk tilbud. Side 30 K Traumatiserte barn og unge FOKUS: Barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt, får ofte det som kalles for utviklingstraumer. Fagfolk må våge å møte den bakenforliggende årsaken, og ikke straffe barna, skriver Anne Marie Pile og Thomas J. Winther. Side 36 «Manglende og dårlig kosthold kan føre til ukonsentrerte elever, utagerende atferd og manglende trivsel.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Unges sikkerhetsnett «Alle kjenner dem,» sier unge på gata i Drammen. Det forebyggende uteteamet har opparbeidet seg en posisjon som gir mulighet til å påvirke unge til å gjøre bedre valg i vanskelig situasjoner. Side 32 Foto: Werner Juvik Fagbladet 3/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKIR