Kirke, kultur og oppvekst Trenger flere fagarbeidere – Mangelen på lærlinger er særlig stor i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsfaget, sier Wenche Sunde Gilje, leder for Opplæringskontoret i Stavanger kommune. Opplæringskontoret arbeider for at ansatte skal ta fagbrev samtidig som de forsøker å øke rekrutteringen blant ungdom. – Rogaland mangler kvalifiserte søkere. Vi trenger flere unge som velger å utdanne seg som barnehagelærer, barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider. Hun har inntrykk av at situasjonen er den samme mange steder i landet. – De som ønsker det, får hel stilling i kommunen, lokker Sunde Gilje. TiB Nytt fagskole- Mer mobbing av kirkeansatte Kirkeansatte opplever mobbing på arbeidsplassen oftere enn andre ansatte. 50 prosent av trakasseringen skjer av en overordnet. Nå vil arbeidsgiverne mobbingen til livs. En ny rapport viser at det er to–tre prosent flere kirkeansatte som opplever mobbing eller trakassering enn det vi vanligvis finner på arbeidsplasser. Rapporten er bestilt av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), og er en tilleggsrapport etter den store arbeidsmiljøundersøkelsen fra 2012. Nå har KA laget en tiltaksplan som skal øke oppmerksomheten og forbygge mobbing. Ofte leder som mobber Yrkesgruppene som er mest utsatt, er kirkemusikere, kirketjenere, gravlundsansatte Tiltaksplan I Fagforbundet er det omkring og renholdere. Kvinner er mer KA vil etablere et nasjonalt 1200 yrkesaktive medlemmer utsatt enn menn. arbeidsmiljøråd med arbeids-blant kirkeansatte, og i tillegg Rapporten viser nesten 50 takerorganisasjoner og aktuelle er det flere hundre medlemmer prosent risiko for at det er fagmiljøer. Det er utarbeidet innenfor kommunal gravferdsnærmeste leder, eller en et konflikthåndteringshefte, drift. Fagforbundet organiserer overordnet, som står bak og kurs i konflikthåndtering alle grupper ansatte i Den mobbingen. Ansatte innenfor fortsetter i år. Det skal også norske kirke, og over 100 barne- og ungdomsarbeid er lages en mal for å kartlegge prester er medlemmer. minst utsatt. eget arbeidsmiljø. Tekst: TITTI BRUN MOBBETILTAK: Konfliktnivået for kirkeansatte er høyere enn på de fleste andre arbeidsplassene. Nå tar arbeidsgiverne grep. Illustrasjonsfoto: colourbox tilbud om barn AOF Telemark og Vestfold er først ut med å få godkjent det nye fagskolefaget Barn med særskilte behov. Målgruppe er barne- og ungdomsarbeidere. Studiet strekker seg over to år og gir 60 fagskolepoeng. Undervisningen er samlingsbasert med to dager annenhver uke, pluss ti ukers praksis. Oppstart er i september. Fra før tilbyr de fagskolefagene: Helsefremmende arbeid i oppvekstsektoren (60 fagskolepoeng) og Ernæring i barnehage og skole (30 fagskolepoeng). TiB Foto: Per Flakstad Livet på kirkegården NRK-programmet «Livet på kirkegården» tar opp de store spørsmål som ofte dukker opp på kirkegården. I programmet møter du ansatte og besøkende på Heimdal og Lade- moen kirkegårder i Trondheim. Blant annet Inger Strand, som sitter i styret i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Programmet finner du på NRK.no. TiB 28 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR