Illustrasjonsfoto: colourbox ULOVLIG: Det er ikke tillatt å vise filmer i barnehager uten å betale lisens. Ulovlig film i barnehager Mange barnehager viser trolig film til barna ulovlig. Et amerikansk firma som forvalter filmselskapers rettigheter, er i gang med å kontakte alle barnehager Veksler mellom arbeid og skole som Dreamworks, Universal og Disney. – Det var ukjent for oss at vi måtte ha linsens, og vi beklager dette, sier fungerende barnehagesjef Jorunn Eidsmyrå i Stavanger. Hun sier at de jobber for å finne TiB Seks fylker tilbyr ungdom å ta fagbrev gjennom en vekslingsmodell mellom skole og arbeid. Troms, Nordland, Hordaland og Akershus begynte sist høst med klasser i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget etter ulike modeller for veksling mellom skole og arbeid. Hedmark og Oslo tilbyr vekslingsmodellen for elever i helsearbeiderfaget. Disse seks fylkene får statlige midler for å prøve ut ulike modeller. I tillegg har Oppland, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag begynt utprøving uten statlige midler. Med unntak av Hordaland begynner vekslingen mellom skole og arbeid først etter Vg1. I Hordaland arbeidet elevene to uker i høstsemesteret på Vg1. Første vårsemester veksler de mellom ei uke på skole og tre uker i arbeid. Utdanningsdirektoratet administrerer forsøkene og skal evaluere erfaringene. Utprøving av vekslingsmodellen er basert på stortingsmelding 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. KES finner du litteraturhenvisninger, materiell og forslag til pedagogiske opplegg og TiB i landet for å kreve inn lisens. Mange kommuner og barnehager vet ikke at de må ha lisens for å vise film offentlig, skriver Stavanger Aftenblad. For en barnehage med opptil 50 barn koster lisensen 490 kroner, med flere barn stiger prisen til 690 kroner årlig. Den norske delen av selskapet Motion Picture Liscensing Corporation har brukt fire år på å lage avtaler med filmselskapene, og har den siste tida kontaktet barnehager for å kreve lisens. Firmaet formidler rettighetene for offentlig visning for en stor del av de amerikanske filmselskapene Synlige barnehager 18. mars feires Barnehagedagen for tiende gang. Mange barnehager bruker denne dagen til å markere seg i lokalsamfunnet. Årets slagord er: Jeg har noe å si! Barn har ifølge barnehageloven rett til medvirkning. – Det er ulikt hvordan barn i ulike aldre gir uttrykk for sitt syn. Det betyr ikke at barna nødvendigvis skal få viljen sin, men at barna opplever at deres uttrykk blir oppfattet, forstått og tatt med i vurderingen og at de opplever seg som en betydningsfull person i fellesskapet, sier Mette Henriksen Aas, leder for Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet. På Fagfor bundet.no/SKKO Fagbladet 3/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonKIR