Fra helsestasjonen kommer en helsesøster inn med jevne mellomrom for å fortelle om ulike tilbud til foreldrene. Flere foreldre har vært med på foreldreveiledning en gang i uka, et opplegg som går over åtte ganger. – Vi samler foreldrene i en liten gruppe, og da snakker vi mye om barnas oppvekst og grunnleggende behov for trygghet. Foreldrene blir bedt om å reflektere tilbake til deres egen barndom. Vi har kjørt to slike kurs, forteller helsesøster Reidun Haugen. Blir kjent med folk – Nyttig og lærerikt, mener Marit Løkken som har deltatt på kurset. Hun er i barnehagen sammen med datteren Helle på halvannet år. Familien har fått barnehageplass, men ønsker å vente til høsten med å bruke den. ÅPeNt FOr alle: Pedagogisk leder kari Gro larsen åpner dørene for alle som vil ta med barna til åpen barnehage. Her med 15 måneder gamle Martine i armkroken. Skal undersøkes og kartlegges I løpet av etterjulsvinteren og våren skal Trøndelag forskning og utvikling undersøke hvordan landets rundt 200 åpne barnehager drives, organiseres og ledes. Oppdraget kommer fra Utdanningsdirektoratet, som blant annet ønsker å få kartlagt hvilken funksjon åpen barnehager har nå som det er blitt enklere å få ordinær plass. I tillegg ønsker de å finne ut hva slags kompetanse de ansatte i åpne barnehager har og hvordan de jobber med temaene fra Rammeplan for barnehagene. Rapporten fra prosjektet skal være ferdig 1. juni i år. – Jeg jobber i Tønsberg, så det blir fulle dager i en ordinær barnehage. Derfor har jeg valgt å ta ut litt lengre permisjon og bruke muligheten som ligger i åpen barnehage, sier Løkken. Tatjana Vorbeva er glad for at hun kan ta med Victoria på 15 måneder i åpen barnehage: – Det er ikke alltid så lett å bli kjent med andre foreldre, men her har jeg blitt kjent med mange, sier hun. Når datteren blir to år, skal hun begynne i en ordinær barnehage, og Vorbeva er glad for at hun får sosial trening på forhånd gjennom å være i åpen barnehage. Fyller et behov Det er ikke bare mødre som kommer med barna sine. Spesielt de siste årene har også fedre dukket opp stadig oftere. Håkon Sveen kommer med datteren Amiee på halvannet år. – Vi ønsker å være hjemme med barna og prege oppveksten deres. Vanligvis er det min kone som er her, men av og til blir jeg med, som i dag, forteller han. – For oss er kombinasjonen av å kunne være sammen med Aimee, samtidig som hun kan få sosial trening ved å leke med de andre barna og delta i pedagogiske opplegg, en veldig god løsning, legger han til. – Åpen barnehage fyller et behov for oss som ønsker å være mye sammen med barna, men som samtidig ønsker at de skal få et pedagogisk tilbud og sosial trening, skyter Anna Bjaarstad Eggebø inn. – Vi får både i pose og sekk, smiler hun. Fagbladet 3/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonKIR