LOSU Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (Losu) er en frittstående interesseorganisasjon for de oppsøkende kommunale ungdomstjenestene i Norge. En møteplass for faglig utvikling, og er ungdommenes talerør. Losu har eksistert i 30 år. Organisasjonen er delt inn i 7 regioner, 62 kommuner fra 17 fylker er representert. De har regionsamlinger tre ganger årlig. Norge er et foregangsland i bruk av metoden oppsøkende ungdomsarbeid. Det fins en videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Les mer på www.losu.no ÉN DØR: Avdelingsleder Ronald Pedersen (t.v) og miljøterapeut Harald SchønningLykke er stolt av det nye Ungdomstorget i Drammen. – Noen ganger buser de ut med vonde konflikter og vanskelige valg. En kan si: I kveld tør jeg ikke gå hjem. En annen vil snakke om homofili eller rus. Med tida har vi opparbeidet en posisjon som gir oss mulighet til å påvirke unge til å gjøre bedre valg i vanskelige situasjoner, forteller Harald Schønning-Lykke. Magisk tiltrekning Miljøterapeutene rusler videre. Kikker inn på Mac’ern. Kjøpesentrene er et viktig treffpunkt. Gågata et annet. Igjen skjer den samme magien. På et øyeblikk er Tina i ivrig prat med mange ungdommer. Umerkelig utvider sirkelen av unge seg så miljøterapeutene slipper inn. – Hvordan kjenner dere Tina og Harald? – Jeg har fått hjelp til samtale. – Jeg har sett dem på skolen. – Alle kjenner dem. – Vi har sendt en venn dit. – Har dere andre voksne å snakke med? – Nei. – Jo’a, noen har foreldre, men det går ofte ikke bra. En å snakke med Underveis i samtalen stikker andre ungdommer bortom gruppa. Mer håndhilsing og samtale. Et øyeblikk trekker Tina seg litt unna med en av gutta for en litt mer privat samtale. Han mener at en venn trenger en prat alene en annen dag. Så løser det uformelle møtet seg opp, og Harald og Tina rusler videre inn i sentrumsgatene. – I helgene er vi på byen utover natta. At vi er der roer ned gemyttene. Og vi får sendt hjem noen som har drukket for mye. Fanger opp dem som holder på å skli ut. Og gir alle og spesielt dem som savner en å lufte vonde tanker med – en voksen å snakke med. Supernytt ungdomstorg I mars åpnet Ungdomstorget i Drammen sentrum som tilbyr én dør inn til hele hjelpeapparatet for unge mellom 13 og 23 år. I Uteteamets lokaler kan unge uten timeavtale få informasjon, råd, oppfølging og praktisk hjelp. Gjennom samme åpne dør får de kontakt med barnevernstjenesten, helsestasjon for ungdom, ruskonsulentene, virksomhet for psykiske helsetjenester, oppfølgingstjenesten for videregående opplæring og Nav. – Torget er en spennende måte å bringe kommunens tjenester nærmere de unge. Her har vi det sosialfaglige i bånn, og nå kan vi tilby spisskompetanse i samme hus, sier Ronald Pedersen, avdelingsleder i det forebyggende uteteamet, som er en del av rustjenesten i Drammen kommune. Uteteamet har et formelt samarbeid med både politi og hjelpeapparatet i kommunen. Det nye torget vil lette det tverrfaglige arbeidet. – Herfra skal vi bygge enda bedre nettverk. Vi skal bli enda mer synlige og tilgjengelige, sier Pedersen. 34 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR