colourbox.com colourbox.com hva de gjør med sine omgivelser. Dårlig selvbilde og skam hører også med til konsekvensene av vold, overgrep og omsorgssvikt. Det er vondt for barn å oppleve at de ikke er elsket og verdsatt. Det er mange språk i verden; mange av oss snakker både norsk, engelsk, tysk og fransk. Noen snakker bare norsk, et lite og sjeldent språk i den store verden. Sånn er det med barn som lever med vold, overgrep og omsorgssvikt; de har også mange språk når de forsøker å formidle sin smerte. Mange av disse barna blir feiltolket, særlig de barna som utagerer og bruker vold. Vi blir veldig forstyrret av unge som utagerer og bruker vold for å kommunisere med omverdenen. En del voksne blir så forstyrret at de ikke evner å se annet enn den uønska atferden. Disse barna forstyrrer, de forstyrrer voksne, de forstyrrer sine medelever, og de forstyrrer sine omgivelser. De av oss som blir mest forstyrret, roper på høyere straffer, mer disiplin i skolen, større muligheter for å utøve tvang i barnevernsinstitusjoner, flere ungdomsfengsler og mer politi i gatene. Når mennesker som har klart seg godt, på tross av vold og overgrep i barndommen, forteller sine historier, så var det ikke straffen som gjorde at de klarte seg, men at noen brydde seg. Som fagfolk må vi evne å se på oss selv og hvordan vi møter barna, og særlig dem som forstyrrer oss. Vi må se på egne holdninger, verdier og vår egen faglige plattform. Vi må våge å møte den bakenforliggende årsaken, for vi kan vel ikke ha på oss at vi som samfunn straffer traumatiserte og voldsutsatte barn? Fagbladet 3/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonKIR