Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Fest for RAF-jubilantene Renovasjonsetatens fagforening avd. 041 inviterte sine jubilanter til middag i midten av januar. Fagforeningas leder, Jan-Olav Helmo, og hovedtillitsvalgt Anne Kristine Sandborg delte ut nåler, diplom og blomster for 40 års medlemskap i LO og 25 års medlemskap i Fagforbundet. Etter en deilig tre retters mid- dag ispedd gode og morsomme minner fra fagforeningas og Renholdsverkets historie, var det tid for gruppebilde. Fra venstre foran: Erik Skoglund Nilsen, Heder og merker på sykehuset På årsmøtet til Fagforbundet avd. 743 Sørlandet sykehus i Arendal ble to medlemmer hedret med gullmerke og blomster for 40 års medlemskap i LO. Foran fra venstre: Åse Larsen og Astrid de Lange Nilsen Fem medlemmer fikk nål og blomster for 25 års medlemskap i forbundet. Bak fra venstre: Sølvi-Ann Råna, Ingrid Nyplass, Inger Linga Karlsen, Hans Louis Boye Nilsen og Trygve-Bjørn Bie. Tekst: Vigdis Braun Bård Jakobsen, Anne Kristine Sandborg og Thor W. Sørensen. Bak fra venstre: Jørgen Berg, Dag Pettersen og Jan-Olav Helmo. Tekst: Bård Jakobsen Medlem nr. 900 Fagforbundet Vestre Toten er i sterk vekst, bare de to siste årene har vi vervet 80 nye medlemmer hvert år. Dette resulterte at vi passerte medlem nummer 900 i april i fjor. Det ble markert med en tilstelning på Ås kommunelokale før jul der medlem nummer 900, Vegard Mathisen, var til stede. Han er ansatt ved Raufoss videregående skole. Styret, tillitsvalgte og plasskontakter i Fagforbundet Vestre Toten var også med på markeringen. Tekst: Morten Pettersbakken Jubilanter i Risør På årsmøtet til Fagforbundet Risør avd. 078 i desember ble det delt ut 25- og 40-årsnåler med diplom til trofaste medlemmer i forbundet og LO. Følgende fikk 25-årsnål: Greta Jakobsen (til venstre), Hjørdis Skarvang, Gunn Marit Wasler og Mona Ramskjær. Aslaug Aanonsen (foran) ble tildelt LOs 40-årsnål. Ingeborg Smeland i Vegårshei fikk 40-årsnål da hun feiret 90-årsdagen sin. Den ble delt ut av styremedlem Venke Anny Nes. Tekst: Kjell Skarheim Fagbladet 3/2014 < 59 fbaargang2014 fbseksjonKIR