Kryssord Overse Spøk Vers Publisitet Hermod © 457 11-2013 Pung Nynorsk pron. Gam- melHus- dyret Bom- mert Nitro- gen Pine Olje- selsk. Drikk Bildel Legefork. Utbredt Tokt Byge Fugl Paradis Over- rekke Bekvem Deksel Gass Rose Bevege Opp- drett Lever Hes Hovedstad Nekte FN Enfol- dig Tekke Lumpen Anlegg Redigere Avslag Triumf Rykte Fri for Tall fork. Avis Nær Rekke Usårlig NyttVond Avsondret Husdyr Gutte navn Makte Rensemiddel Tirre Aspi- rant Språk Gjennom Slit Skikk Gnist Glose For Uruguay Over- komme Skotte Artik- kel Mesterskap Rett Obser- vere Løpe RegnAkkurat Enkelte Gutte navn Løsningen på kryssord nr. 3 må være hos oss innen 30. mars! Merk konvolutten med «kryssord nr. 3» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NavN adreSSe POStNr./Sted Når MOttOk du bLadet? Vinnere av kryssord nr. 12 A T U M VI ØNSKER Å GL I MMER VAL S R M DUR L EI EPL E VM AL EN N ARNA SPENE SU HI NDU H BI TTERHET ADL E OVER LEI RE H U I FL ÅTE AL L TI D O GAGNE R S T R L O V B EI E ERESØL DROSSYRK R EGNET M ED KARI ROV OS MANN J ELT LE D SØKE DERES SOGAR JUL METODI SK VE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Liv thomassen 7654 verdal astrid Gauslå 4846 arendal arne Ottesen 1475 Finstadjordet 60 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR