AKTUELT – Lange vakter er helsefarlig – Stami-rapporten om arbeidstid og helse gir viktige argumenter for å verne om normalarbeidstida, mener Iren M. Luther i Fagforbundet. Foto: Julie Strand Offerdal ARGUMENTER: – Rapporten gir oss et kunnskapsbasert datagrunnlag i møte med krav om økt fleksibilitet i arbeidslivet, sier Iren M. Luther. Foto: Per Flakstad Syriastafetten over halvveis Fagforbundets medlemmer og tillitsvalgte har samlet inn nesten en halv million kroner til nødhjelp i Syria. Dermed er forbundet halvveis til å nå målet om å samle inn 820.000 innen 31. mars. Midlene samles inn gjennom Norsk Folkehjelp. De organiserer hjelpen inn i Syria fra Irak og Libanon. Folketallet øker Folketallet økte med 57.800 i 2013, til vel 5,1 millioner innbyggere i Norge, melder Statistisk sentralbyrå. Utenlandske statsborgere utgjør 9,5 prosent, med 483.200 bosatte. Polakker er den største gruppa med 85.600 bosatte. Sverige, Litauen, Tyskland og Danmark følger på de neste plassene. Store kommuner øker mest – Fagbevegelsen må arbeide for et arbeidsliv hvor flest mulig arbeider dagtid, og helst ikke over åtte timer, mener Iren M. Luther, nestleder i Fagforbundet Seksjon helse og sosial. Dårlig søvn Rapporten Arbeidstid og helse som Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) la fram nylig, viser at de ansattes helse og deres yrkesutøvelse kan bli dårligere bare ved å øke arbeidstida fra åtte til ti timer. – Nattarbeid og lang arbeidstid øker faren for død ved hjerte- og karsykdommer, for uhell på grunn av depresjon og for brystkreft, sier Stamiforsker Jenny-Anne S. Lie. Luther, som selv har bakgrunn som sykepleier, peker også på konsekvenser for yrkesutøvelsen. – I og med at lange vakter og nattarbeid fører til mindre og dårligere søvn, får ansatte også svekket årvåkenhet og dømmekraft. Med min bakgrunn er det naturlig å frykte økt fare for feilmedisinering og uheldige avgjørelser. Det er også nærliggende å tro at søvnmangel fører til konsentrasjonsproblemer og dårligere samhandling og kommunikasjon med pasienter, brukere og kolleger. Store konsekvenser • Ved arbeidsdager på 11–12 timer øker risikoen for å dø på grunn av hjerte- og karsjukdom med 50 prosent sammenliknet med åtte timers arbeidsdag. • Ei arbeidsuke på mellom 41 og 45 timer øker risikoen for å dø av hjerte- og karsykdom med 60 prosent. • 10 av 14 studier viser økt risiko for brystkreft Rapporten er basert på 99 ulike studier av sam-ved nattarbeid. menhengen mellom arbeidstid og helse. • Ved å arbeide over åtte timer øker risikoen for 292 kommuner økte folketallet i fjor, fem var stabile og 131 kommuner Her er noen av funnene: ulykke med femti prosent. Risikoen for ulykker mistet innbyggere i løpet av året, • Arbeidsuker på over 55 timer flerdobler risikoen dobles med en arbeidsdag på over 12 timer. ifølge Statistisk sentralbyrå. for søvnproblemer. Tekst: KARIN E. SVENDSEN SITATER FRA NETT Hvis myndighetene hadde elsket kloden like mye som de elsker bankene, så hadde vi hatt penger til å løse klimakrisen for lenge siden. Klimaaktivist Jonathan Neale Merker jeg blir mindre og mindre full av den olympiske ånd for hvert Heibergsitat jeg leser. Statsviter og blogger Oda Rygh Det som sies eller ikke sies, kommenterer jeg uansett ikke. Harald T. Nesvik i Fremskritts- partiet om forhandlingene om innvandringspolitikken Halv parten av folkeveksten er i de 14 kommunene som har over 50.000 innbyggere, og over 90 prosent av veksten er i de 114 kommunene med flere enn 10.000 innbyggere. Vi beklager I fotoreportasjen Rockheim ruler i forrige nummer av Fagbladet, hadde fotografens navn dessverre falt ut. Det er fotograf Ole Morten Melgård i Trondheim som skal ha æren for bildene fra rockemuseet. 6 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON