Tema: Pensjon «Jeg tror det er viktig å skaffe seg kunnskap og få kontroll over egne pensjonsbetingelser.» tinA Tema: Pensjon «Jeg tror det er viktig å skaffe seg kunnskap og få kontroll over egne pensjonsbetingelser.» tinA må derfor regne med å stå lenger i jobb enn arbeidstakere som blir pensjonister i dag. – Jeg vil gjerne ha mulighet til å gå ut av arbeidslivet før jeg er helt utslitt, men samtidig vet jeg at min generasjon må jobbe lenger for å få en brukbar pensjon. Jeg tror ikke jeg har lyst til å fortsette å jobbe til jeg er godt oppe i 70-åra. Det er en av grunnene til at jeg vurderer å begynne å spare allerede nå, sier Tina Paulsen Stenkløv. Mer bevisst enn mange Pensjonsøkonom Kristin Myrmo i Sparebank 1 er imponert over hvor bevisste Kristin og Tina er i forhold til sin framtidige pensjon. Samtidig mener hun at begge representerer en svært stor gruppe unge mennesker som er usikre på framtida når pensjonssystemene er i endring. – Veldig mange aner ikke hva de vil få i pensjon når de går ut av arbeidslivet, og de tenker heller ikke så mye på det, sier hun. Får ikke 66 prosent I en forbrukerundersøkelse som Respons gjorde for ban- ken i januar, svarte to av tre at de ikke vet hva de kommer til å få i pensjon. I aldersgruppa 25 til 34 år var det bare én av fem som svarte at de visste det. Blant dem som vet hva de får, svarte nesten halvparten at de kommer til å få 66 prosent av sluttlønn, noe som tilsvarer maksimal opptjening i en offentlig bruttopensjonsordning. Dette syns Kristin Myrmo er bekymringsfullt, for det ikke kommer til å bli slik når levealdersjusteringer innføres fullt ut for dem som er født etter 1963. – Da vil svært mange komme langt under 66 prosent av sluttlønn, sier hun. – På mange måter kan vi si at pensjonsreformen som trådte i kraft i 2011, gjorde systemet mindre kostbart og mer bærekraftig, men det er dagens unge som må betale en stor del av regninga, mener hun. Lurt å spare Selv om Kristin Myrmo også mener det er lurt å begynne å spare tidlig, understreker hun at vi skal være veldig forsiktig med å stemple den som ikke sparer som uklok. – Mange lavlønte, som blant andre hjelpepleiere og frisører, har ikke så mye å gå på når alle utgifter er betalt. Derfor vil nok mange oppleve det som ufint hvis det forlanges at de skal spare til sin egen pensjon i tillegg. Men hvis du begynner allerede i 20-årene, så kan mellom 300 og 500 kroner i måneden bety en merkbar forskjell den dagen du går av med pensjon, sier hun. BRUTTOPENSJONSORDNINGER garanterer i utgangspunktet at samlet pensjon skal tilsvare en viss prosentandel av tidligere lønn. Offentlig ansatte med full opptjening, er garantert at pensjonen skal tilsvare 66 prosent av sluttlønn. Bruttopensjoner blir samordnet eller tilpasset andre ytelser ved at det blir gjort fradrag for andre ytelser. Kilde: Nav > Fagbladet 3/2014 < 13 fbaargang2014 fbseksjonKON