år å gjenreise Odd Arve Paaske, Tor Magne Gjerde og Audun Helge Bjørkum jobbet elleve timer i strekk uten pause under branntragedien i Lærdal. Ifølge ordfører Jan Geir Solheim vil gjenreisningen ta mellom to og fem år. Tekst: Tri NguyeN DiNh/Per FlaksTaD Foto: Tri NguyeN DiNh – Det var ikke så mye tid til å tenke HMS, nei. Vi måtte legge følelsene til side og være fullt konsentrert på slokkingen, sier Audun Helge Bjørkum, Tor Magne Gjerde og Odd Arve Paaske. Alle tre er medlemmer av Fagforbundet. Uvirkelige ødeleggelser Like før klokka elleve lørdag 18. januar gikk brannalarmen, alt brannpersonell i Lærdal ble mobilisert, totalt 17 personer. Etter hvert som omfanget av branntragedien ble klart, ble det tilkalt hjelp fra distriktene rundt. Hundrevis av brannfolk kjempet i timevis mot flammene, mot flygende plater av glødende bølgeblikk, mot ildkuler og gnister som føk gjennom lufta og antente brannslangene – mange av dem brant opp i løpet av natta. Først søndag formiddag hadde brannmannskapene flammene under kontroll. Da ble flere kjørt til sykehus med forgiftningsskader. – Vi har vært samlet og pratet om det som skjedde, men det vil nok ta en stund før vi virkelig skjønner det, Takk for innsatsen sier Gjerde. – En slik hendelse preger samfunnet voldsomt, sier lederen i lokalforeningen i Fagforbundet, Jan Steinar Langvarig gjenreisning Hole. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og over Midt i februar vedtok kommunestyret mandatet til halvparten av de ansatte er organisert i Fagforbundet. prosjektgruppa som skal lede arbeidet med å gjenreise Da Fagforbundet Lærdal hadde årsmøte nylig, vedtok Lærdal. Samtidig ble tidligere fylkesmann Jan Øhlckers det å gi 10.000 kroner til brannog redningsetaten til å tilsatt som prosjektleder. ruste opp treningsrommet. Det var medlemmenes takk Han mener arbeidet blir vanskelig: – Vi har ikke til dem som gjorde en kjempeinnsats under brannen. penger, og vi vet ikke hvordan vi skal gripe dette an. – Alle har stått sammen og vært fleksible i forhold til Mange oppgaver henger sammen med hverandre, og nye oppgaver, både under brannen og i ettertid, sier Hole. totalen skal fungere slik at Lærdalsamfunnet kommer Ordfører Jan Geir Solheim, som også er medlem tilbake i normalt gjenge så raskt som mulig, sier han til i Fagforbundet, tok selv på seg oppgaver som både NRK. brannmann og som hjemmesykepleier. Ifølge ordfører Jan Geir Solheim vil noen av prosjektene Hjemmesykepleierne May Kristin Hov og Marit bli kortvarige og vare inntil to år, mens andre ikke vil Stenheim evakuerte 20 beboere brannatta. være ferdig før det har gått mellom fire og fem år. – Vi rakk ikke å bli redde. Adrenalinet pumpet, og < allTiD klar: Odd arve Paaske, Tor Magne gjerde og audun helge Bjørkum har fylt opp oksygenflaskene igjen. De må alltid være klare om en ny brann skulle bryte ut. Fagbladet 3/2014 < 17 fbaargang2014 fbseksjonKON