«Fagforbundet skal ivareta de mange medlemmene våre som oppdager at jobbinnholdet endres, og i noen tilfeller overtas av maskiner.» Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor ogadministrasjon K Omdiskutert ytringsfrihet i det offentlige To leger i Bodø og Rana kommuner får påtale for å si fra om sykehjemsforhold. I Sunndal kommune har legene plikt til å si fra. Spesialist advarer mot å heve lista for ytringer. Side 28 K Selvbetjent bibliotek i Stavern I Stavern kan publikum selv låse seg inn på biblioteket alle dager mellom klokka seks på morgenen og ti på kvelden. Side 30 K Den gode medarbeidersamtalen FOKUS: Mennesket er vårt viktigste produksjonsmiddel. Ledere bør bruke medarbeidersamtalen til aktiv lytting og møte sine medarbeidere som hele og ressurssterke mennesker, skriver Rune Semundseth. Side 36 Se byggesaken hele døgnet Foto: Carina Johansen Kristin Barvik og Bjørn Totland i Sandnes kommune er stolt av at de kan tilby et nytt, digitalt system som gjør at alle kan følge med i kommunens plan- og byggesaker når som helst og hvor som helst. Side 32 Fagbladet 3/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKON