Utvidetåpnings- tid Utvidetåpnings- tid Etter at flere biblioteker de siste årene har utvidet åpningstidene med noen timer, var bibliotekfilialen i Stavern først ute med å ta skrittet helt ut. Der kan du bruke biblioteket alle dager fra seks om morgenen til ti om kvelden. Tekst og foto: Per Flakstad Selvbetjent bibliotek S S iden september i fjor har innbyggerne i Stavern selv kunnet åpne bibliotekdøra med lånekortet sitt. Mellom klokka seks på morgenen og ti om kvelden kan de bruke studieplassen til å se på aviser og tidsskrifter, låne bøker eller levere dem tilbake. Den lokale avdelingen ved Larvik bibliotek gir på denne måten et nytt tilbud til innbyggerne. Samtidig er de ordinære åpningstidene, med bibliotekar til stede, de samme som tidligere, og bemanningen er ikke endret. Tilpasset lokalene – Tilbakemeldingene så langt er svært positive, forteller bibliotekarene Rigmor Haug og Benedikte Gjone. Begge er ansatt ved Larvik bibliotek, og Gjone går i en turnus der hun arbeider i filialen på Stavern enkelte dager i uka, mens Haug har ansvar for de tekniske løsningene i forbindelse med selvbetjent bibliotek. Før det selvbetjente biblioteket kunne åpnes, ble det montert åtte kameraer og satt opp en låneautomat med reservasjonsboks. Mange meter med kabler skulle på plass. I tillegg ble det gjort tilpasninger i lokalet, slik at publikum lettere skulle finne fram uten hjelp. Hele samlingen ble også gjennomgått, og utdatert og slitt materiale ble kassert. Brikkemaskinen «Knut» I et selvbetjent bibliotek må alt som skal lånes ut merkes med en radiobrikke. Bibliotekfilialen måtte holde stengt da dette ble gjort. Fem personer brukte to lange dager på den omfattende jobben, og de fikk god hjelp av den innleide brikkemaskinen «Knut». – Det er rett og slett et lite samlebånd som leser av strekkoden på boka, setter på en tom radiobrikke og til slutt preger brikken med informasjonen i strekkoden, forteller Haug og Gjone. Ved hjelp av en slik maskin kunne de merke 800 bøker i timen, mens tidsskrifter og lydbøker måtte merkes manuelt. Problemfritt De tekniske løsningene må følges opp av de ansatte, og Rigmor Haug har fått et utvidet teknisk ansvar. – Hver morgen sjekker jeg om alarmer har blitt utløst. Som regel er alt i orden. De gangene alarmen har gått, sjekker jeg med filmsnutten som blir tatt opp, og den viser så godt som alltid folk som snur i døra fordi noe er blitt feil. Når jeg samtidig sjekker utlånsloggen, ser jeg at de har fått orden på alle utlån før de går ut, sier hun. De har så langt ikke opplevd at noen har forsøkt å ta med seg bøker som ikke er registrert. Mitt andre hjem En av dem som har begynt å bruke biblioteket utenom den ordinære åpningstida, er Randi Sandvik. Hun bor tre kilometer fra sentrum, og gåturen ned til biblioteket er en fin måte å holde beina og kroppen i gang på, forteller hun. – Det er fint å gå ned hit og sette seg med aviser og kanskje et tidsskrift på ettermiddagen, eller gjerne i helgene. Jeg pleier å kalle dette mitt andre hjem, smiler hun. Også Erik Withbro syns det er fint å kunne låse seg inn i biblioteket. I helgene tar han gjerne med barnebarna, og de syns det er ekstra spennende å gå på biblioteket når de kan låse seg inn selv. Både Sandvik og Withbro forteller at de bruker biblio 30 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON