OGsÅ BetJeNt: I stavern er ordinære åpningstider med betjening til stede beholdt fullt ut, i tillegg til selvbetjening. Ola kristoffer Broager Pedersen (til venstre), Birgitte B. thorsen og lars tobias Broager Peder sen setter også pris på å bli veiledet av bibliotekar Benedikte Gjone. OGsÅ BetJeNt: I stavern er ordinære åpningstider med betjening til stede beholdt fullt ut, i tillegg til selvbetjening. Ola kristoffer Broager Pedersen (til venstre), Birgitte B. thorsen og lars tobias Broager Peder sen setter også pris på å bli veiledet av bibliotekar Benedikte Gjone. teket mer enn de gjorde før, selv om de ikke nødvendigvis låner så mye mer enn tidligere. Samme bemanning – Totalt sett har vi ikke merket noen markert utlånsøkning, men vi registrerer at folk bruker biblioteket litt annerledes, sier Haug og Gjone. Blant annet kommer studenter oftere enn før for å bruke biblioteket som lesesal. Her har de tilgang på trådløst nett, tidsskrifter og bøker. En del ungdommer sitter også på biblioteket med lekser, men de som er under 18 år, må gjøre dette innenfor ordinær åpningstid. Du må være myndig for å få et lånekort som du kan låse opp døra med. Både Haug og Gjone er dessuten nøye med å understreke at bemanningen er den samme som før. De som ønsker hjelp og veiledning fra en bibliotekar, vil få den samme servicen som de er vant til innenfor ordinær åpningstid. Beredskapstelefon Så langt har det meste gått smertefritt. Den største utfordringen har vært inngangsdøra, som er utsatt for vær og vind. Det har skjedd at den ikke har åpnet seg som den skulle. – Vi er også avhengig av at nettforbindelsen er i orden, siden pinkoden som publikum taster inn, må verifiseres via internett for at døra skal gå opp, sier Gjone og Haug. Hvis folk får problemer, kan de ringe hovedbiblioteket i Larvik. Om det er stengt, fins det et beredskapsnummer. Den telefonen har biblioteksjefen selv ansvaret for, og hittil har det vært svært få henvendelser. GJØr lekser: Hannah Jasmin sunnarvik (nærmest) og andrea Bang syns biblioteket er et fint sted å sitte. studenter over 18 år låser seg inn selv og bruker det som lesesal på kvelder og i helger. ÅPNer selV: Bibliotekar rigmor Haug demonstrerer hvordan publikum selv kan åpne døra ved å taste pinkoden på lånekortet sitt. Selvbetjente biblioteker • Mange biblioteker har selvbetjente utlånsautomater i bibliotekets åpningstid. • Stavern er første bibliotek der publikum selv kan låse seg inn med en pinkode fra 06 om morgenen til 22 på kvelden alle dager i uka. • Ordinær åpningstid med betjening er mandag, onsdag og fredag mellom klokka 11 og 16, tirsdag og torsdag 13 til 19 og lørdag 11 til 14. • I fjor fikk Spydeberg bibliotek, Tjøme folkebibliotek og Vegårshei bibliotek prosjektmidler til forsøksvirksomhet m ed å gjøre biblioteket tilgjengelig utenfor ordinær åpningstid. Fagbladet 3/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonKON