Oppstartmøte Planinitiativ Uttalelser til planoppstart Planutarbeidelse Saksbehandling Offentlig ettersyn 24.8.2012Planoppstart 3.10.2012Uttalelsesfrist 1.7.2013Planforslag motatt 18.9.20131. gangsbehandling 6.6.2012Oppstartmøte FRAMDRIFT Nå kan hvem som helstse tidsaksen til sakensin, altså hvor den stårnå, hva som er nestetrinn og hvor lang tidting vil ta. NETTLØSNING: Kristin Barvik og Bjørn Totland i Sandnes kommune er gjerne med på å gjøre det enklere å følge kommunens byggesaker. Oppstartmøte Planinitiativ Uttalelser til planoppstart Planutarbeidelse Saksbehandling Offentlig ettersyn 24.8.2012Planoppstart 3.10.2012Uttalelsesfrist 1.7.2013Planforslag motatt 18.9.20131. gangsbehandling 6.6.2012Oppstartmøte FRAMDRIFT Nå kan hvem som helstse tidsaksen til sakensin, altså hvor den stårnå, hva som er nestetrinn og hvor lang tidting vil ta. NETTLØSNING: Kristin Barvik og Bjørn Totland i Sandnes kommune er gjerne med på å gjøre det enklere å følge kommunens byggesaker. 32 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON