eByggWeb heter det nye framskrittet innenfor plan- og byggesaksarbeid. Hvem som helst kan når som helst sjekke hvor langt for eksempel en byggesak har kommet. Tekst: VEGARD VELLE Foto: CARINA JOHANSEN Plansaker tilgjengelig på nett M M ålet er at det nye systemet skal være så enkelt å bruke at du kan se Dagsrevyen samtidig. – Vi har jobbet mye med å strippe eBygg- Web og gjøre den «simply stupid». Det har vært en lang prosess, forteller Kristin Barvik, kommunaldirektør for Kultur og byutvikling i Sandnes kommune. Du får full innsikt Et femtitalls kommuner har klart å koble sammen kart, plandata og data fra matrikkelen (eiendomsregisteret). I tillegg snakker ulike datasystemer sammen på en måte de ikke har gjort før. Resultatet er at folk flest nå kan få tilnærmet full innsikt i kommunens plan- og byggesaker og framdriften i disse. Du går rett og slett bare inn på nettsida geoinnsyn. nois.no. Denne tilpasser seg din plattform – dataskjerm, nettbrett eller smarttelefon – og vips, så kan du følge kommunens reguleringsplaner og byggesaker i detalj. Radikalt grep – I bunn og grunn er det vi gjør ganske enkelt – vi velter ut plan- og byggesaksmappene slik at de blir tilgjengelig for alle. Det er et radikalt grep, men mer offentlighet passer bra for plansaker, mener Kristin Barvik. Nå trenger med andre ord ikke folk å møte opp på rådhuset for å se kommunens plandata. De kan se dem Saksbehandling Kunngjøring Klagebehandling 22.11.2013Uttalelsesfrist 25.3.20142. gangsbehandling/vedtak 6.5.2014Klagefrist 6.5.2015Behandling avsluttet hjemmefra. På den måten gjøres byråkratiet i kommunen mer gjennomsiktig. Ikke bare ligger arealplanleggingen tilgjengelig på nettet, det samme gjelder framdriftsplanene for hver enkelt plansak. Når kommunen har behov for det, kan den informere innbyggerne om at en plan er ute på høring og be om innspill via eByggWeb. Enklere arbeidshverdag Servicetorget vil sannsynligvis få færre henvendelser utenfra, siden folk kan finne svarene på spørsmålene sine selv. Også på plan- og byggekontoret går en god del av dagens arbeidstid med til å fortelle utbyggere om status for deres saker. Dessuten vil eByggWeb være et nyttig verktøy for saksbehandlere og politikere i kommunen i for eksempel behandling av plan- og byggesaker. – Dette er en fantastisk bra løsning og en brukervennlig måte å vise hvor ulike plan- og byggesaker står, syns Barvik. Større forutsigbarhet – Utbyggere kan sitte med et inntrykk av at ingenting skjer med saken deres, mens det i virkeligheten skjer ganske mye. En komplisert plansak kan komme opp i over 1000 dokumenter. Det er noen meter papir, sier Barstad. Nå kan hvem som helst gå inn på geoinnsyn.nois.no og se framdriftsplanen til saken sin, altså hvor den står i øyeblikket, hva som er neste trinn og hvor lang tid ting vil ta. Utviklerne av eByggWeb er glad for at næringslivet er fornøyd medden nye løsningen. Under en presentasjon for byggenæ-ringen i Stavanger, var det tydelig at de frammøtte varimponert over hva kommunene hadde fått til. De fram-møtte hadde verken forventet så brukervennlige løsninger eller muligheten for så mye innsyn. < Fagbladet 3/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonKON