eByggEn sentral drivkraft bak eByggWeb er eBygg, et samarbeid mellom 32 kommuner. Målet til eBygg har vært å forenkle og digitalisere sentrale tjenester på plan- og byggesaksområdet ved hjelp av elektroniske tjenester. Fagforbundet er en av initiativtakerne og en viktig pådriver i arbeidet. Kvalitetshevingen skjer ved aktiv involvering, deltakelse og kompetanseheving hos de ansatte. eBygg har pågått siden 2006 og er et etablert samarbeid mellom tre etablerte regionsamarbeid: • SMART: 15 kommuner i Rogaland • ORKidé: 13 kommuner på Nordmøre • SÅTE: 4 kommuner i Østerdalen eByggWebeByggWeb er en selvbetjeningsløsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plan- og byggesaksprosesser via nettsiden geoinnsyn.nois.no. Her får du: • Tilgang til alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med sakens dokumenter. • En tidslinje for hver sak viser status i planprosessen. • Tilgang til mer enn 20 ulike temalag, flyfoto og 3D-visning. • Mulighet for å skrive høringsuttalelser. • Nettsida er tilpasset pc, nettbrett og mobil. Kartene vises gjennom standard karttjenester. • Via RSS-feed kan du abonnere på utviklingen i et planarbeid. eByggEn sentral drivkraft bak eByggWeb er eBygg, et samarbeid mellom 32 kommuner. Målet til eBygg har vært å forenkle og digitalisere sentrale tjenester på plan- og byggesaksområdet ved hjelp av elektroniske tjenester. Fagforbundet er en av initiativtakerne og en viktig pådriver i arbeidet. Kvalitetshevingen skjer ved aktiv involvering, deltakelse og kompetanseheving hos de ansatte. eBygg har pågått siden 2006 og er et etablert samarbeid mellom tre etablerte regionsamarbeid: • SMART: 15 kommuner i Rogaland • ORKidé: 13 kommuner på Nordmøre • SÅTE: 4 kommuner i Østerdalen eByggWebeByggWeb er en selvbetjeningsløsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plan- og byggesaksprosesser via nettsiden geoinnsyn.nois.no. Her får du: • Tilgang til alle reguleringsplaner på ett sted, sammen med sakens dokumenter. • En tidslinje for hver sak viser status i planprosessen. • Tilgang til mer enn 20 ulike temalag, flyfoto og 3D-visning. • Mulighet for å skrive høringsuttalelser. • Nettsida er tilpasset pc, nettbrett og mobil. Kartene vises gjennom standard karttjenester. • Via RSS-feed kan du abonnere på utviklingen i et planarbeid. ENKLERE PLANPROSESS: – Målet er at eByggWeb skal være så enkelt å bruke at du kan se Dagsrevyen samtidig, sier Kristin Barvik og Bjørn Totland i Sandnes kommune. – Vi imøtekommer et behov. Næringslivet er opptatt av framdrift og forutsigbarhet. De liker ikke når ting er lite gjennomsiktig og uoversiktlig, sier Barstad. Fagmiljøene måtte samarbeide Bak det nye verktøyet står samarbeidsforumet eBygg, som har jobbet i en årrekke for å forenkle og digitalisere sentrale tjenester på plan- og byggesaksområdet. Sandnes er en av 32 kommuner som er med. De siste årene har eBygg samarbeidet med folk fra de store sak- og arkivsystemene, for å få dem til å legge til rette for at sak og arkiv kommuniserer med geointegrasjonsstandarden – systemet for geografisk relatert saksbehandling. Bare i de 15 Rogalands-kommunene i eBygg eksis terer en håndfull arkivsystemer, som alle skulle tilpasses kartsystemene og som skulle på lufta omtrent samtidig. Kommunale kart må samsnakke Målet er at geodata-systemet skal være sømløst og gjenkjennbart fra kommune til kommune. Men det er mye å huske på: En liten ting som at kommunen bruker ulike farger på kartformasjonene – altså hus, veier og mark – har bremset prosjektet. Djevelen ligger som vanlig i detaljene. I tillegg skal de kommunale kartene snakke sammen, slik at kartet ikke går i hvitt på den andre sida av kommunegrensa. Nå er de kommunale planregistrene, som gir opplysninger om gjeldende arealplaner, knyttet sammen i en felles base. Trehodet troll – Så langt har vi vært opptatt av å få maskinene og systemene til å snakke sammen. Nå må vi få møtet mellom maskin og menneske til å fungere – at vi legger inn riktig informasjon på riktig tidspunkt, sier Kristin Barvik. Utfordringen er å få kommunens saksbehandlere til å beherske det nye systemet og legge inn dokumentene i tide. Informasjonen som publikum får ut, er ikke bedre enn det vi legger inn i systemet. Nå jobber kommunene med å få på plass gode rutiner for å legge inn etterrettelig data. – Alle IKT-prosjekter er trehodete troll: teknologi, opplæring og rutiner. Glemmer du ett av dem, er du ikke i mål, sier Bjørn Totland, konstituert plansjef i Sandnes kommune. – Men virkelig fortgang får du først når medarbeiderne selv forstår hensikten med systemet. Da gjør de det som trengs, ikke bare for å være flinke og hyggelige med sjefen. Kundemakt Når de 32 kommunene i eBygg har gått sammen, har de representert reell kundemakt over- for leverandørene. De har klart å få de store sak- og arkivsystemene med på fornyingen. – Kart er et sterkt virkemiddel for å kommunisere. Suksessen til Google maps var nok med på å åpne øynene til leverandørene, tror Bjørn Totland. 34 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON