«Det fins så mange myter, framfor alt at kvinnene har blitt med på det frivillig.» SOSIaLaRBEIDER MaRyTE PuIDOKIENE VIL STOPPE SEXKJØPEREN: I tolv år har Kristina Misiniene ledet Caritas’ prosjekt til støtte for prostituerte og ofre for menneskehandel. – Det fins så mange myter, framfor alt at kvinnene har blitt med på det frivillig, forteller Maryte Puidokiene, sosialarbeider og Justinas veileder i ••iauliai. – Derfor er det å true kvinnene med å avsløre dem i hjembyen ofte nok til å få dem til å adlyde. Akkurat nå skjuler og hjelper kontoret et førtitalls barn og kvinner som på ulike måter har kommet seg tilbake fra andre europeiske land. Hvert år kommer det tjue nye. Likevel tror Maryte Puidokiene at støtten bare når fram til en tidel av dem som trenger det. – Menneskehandlerne oppsøker de aller svakeste ofrene, de som allerede er rammet av så mange overgrep at de ikke ser noen annen framtid. De ønsker å tro på løftene om et bedre liv i utlandet, forteller Maryte Puidokiene. Først lokkes de til prostitusjon i ••iauliai, der de testes og brytes ned. Hvis de duger, selges de videre til land på kontinentet eller til Norge og Sverige. Ønsker samarbeid med Norge Det er en enorm forskjell på hvordan norske og litauiske kommuner ser på disse problemstillingene, mener Kristina Misiniene. – Her i Litauen ligger all stigmatisering på de prostituerte. Hun ønsker å invitere norske kolleger til Litauen på feltbesøk for å vise hvordan forholdene er for kvinner og barn som kommer tilbake. – Nordmennene får ikke bli sittende på de fine hotellene i Vilnius. De skal ut og reise i de små kommunene på landsbygda. Der kan vi vise dem de elendige forholdene folk lever under, og de kan få møte ofrene, forteller hun. Det samarbeidet som Caritas allerede har innledet med Sverige, omfattet også en todagers konferanse der svenske politifolk, påtalemyndigheter og sosialarbeidere møtte litauiske kolleger for å fortelle hvordan de arbeider. – I begynnelsen kikket våre politifolk og medarbeidere fra påtalemyndighetene på hverandre og flirte. Litt etter litt begynte de imidlertid å lytte, forteller Misiniene. Vil ha sexkjøpslov etter norsk modell Katolske politikere i Litauens parlament arbeider nå for å kriminalisere abort. Liberale politikere vil samtidig avkriminalisere all sexhandel slik Tyskland har gjort. Kristina Misiniene og hennes kolleger i katolske Caritas ønsker imidlertid en lov etter norsk modell, der kjøp av sex er straffbart, mens salg av sex ikke er det. Da blir det enklere å støtte ofrene. – Som representant for en katolsk organisasjon, hadde jeg lenge vanskelig for å forstå den feministiske innstillingen i Norge. Lovgivning i Litauen DOPET OG VOLDTaTT: Hun ble dopet på en fest i ••iauliai og våknet opp i et låst rom i Italia. Irma drømmer om familie, utdanning og jobb, men det er langt igjen. Litt etter litt har vi Både selgere og kjøpere av sex risikerer bøter imidlertid innsett at tilsvarende 700 til 1200 norske kroner. Ifølge Caritas ble 312 prostituerte straffet i 2012, men bare det er kundene som er 12 kunder. Menneskehandel, hallikvirksomhet og hovedaktørene. Deres økonomisk vinning fra prostitusjon er straffbart. etterspørsel er motoren som driver alt. 48 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON