Brannmann krever erstatning Frode Tufte er ferdig som brannmann. Kreft har gjort ham syk og ufør, syk av kreftformer typiske etter eksponering av røyk og giftstoffer. Nå krever han erstatning. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: EIVIND SENNESET – Fikk kreft av røyk og sot «Det er – Jeg har en gutt som vil bli brannmann. Det er den umid-Klærne gikk i oppløsning delbare forklaringa fra Tufte på hvorfor han har valgt å Tufte begynte i feiervesenet for 42 år siden, deretter fulgte fronte kreftfarene i yrket. Nav har avslått yrkesskadeer-røykdykkerkarriere i Bergen brann- og redningsvesen innstatning. Fagforbundets advokater forbereder sak. Den til en arbeidsulykke medførte overgang til forebyggende kan bli lang og tøff med utbretting av personlige helse-virksomhet. Han forteller om rutiner i nær fortid som opplysninger. Tufte vet det og er klar for det. nærmest kan karakteriseres som idiotisk dårlig. – Vi besteg skorsteiner innvendig uten støvmaske. Ofret egen helse Vi gikk på loppemarked og kjøpte gamle dressbukser før – Det dreier seg ikke bare om erstatning, men om å få vi fikk uniformer. Vi jobbet i fyringskjeler og krabbet i rør arbeidsgiver og ansatte til å ta helsefarene på alvor. Det kledd med asbest til klærne gikk i oppløsning. Røykdykdreier seg om at dagens ungdom i brannyrket må beskytte kerne brukte regndresser. De smeltet under arbeid. seg bedre. At arbeidsgiverne får opp øynene, forklarer – Og dette er ikke veldig lenge siden. Først for ti år siden han. begynte brannvesenet å endre rutinene, og først de siste Fagbladet møter den tidligere feieren, røykdykkeren og par åra har det vært satt skikkelig fokus på helsefarene brannforebyggeren i Bergen et par uker etter den store i brann- og feiervesen, påpeker han. Lærdal-brannen. En brann der alle var bekymret da flammene truet verneverdige bygninger og slukte titalls hus. Lang vei å gå Tufte ble bekymret over å se unge kolleger uten ånderetts-– Fortsatt gjenstår mye, bekrefter Jørn Davidsen i Norsk vern puste inn giftrøyk under etterslukkingen. Brannmannsforum. Brannfolk jobber i dag for å skille – Det gjør meg skremt, sier han. rene og infiserte soner, isolert vasking av utrykningsklær, – Vi har flere tusen mannskaper som gjør en kjempejobb tilgang på lett åndedrettsvern ved arbeid som ikke krever der ute, men arbeidsgiver tar seg ikke råd til å kurse dem røykdykkerutstyr, og tilrettelegging av lokalene for å ut over det aller nødvendigste. De fortsetter å ofre helsa. redusere eksponering av giftstoffer. at det ikke fantes sammenheng mellom – Må tas alvorlig yrkesutøvelse og sykehistoriene deres. Da Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning-Aaby alle fakta til slutt lå på bordet, var ingen i tvil mener det er et helt klart grunnlag for å lenger, påpeker hun. kreve yrkesskadeerstatning for Frode Tufte. Rønning-Aaby viser til at ikke bare inter- Mest sannsynlig vil flere saker følge i kjøl-nasjonale, men også nyere norsk forskning vannet av oppmerksomheten. viser økt risiko for kreft blant ansatte i feier – Kvikksølvofrene fikk i mange år høre vesen og brann- og redningsvesen. 58 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON