B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Fagforbundet har over 335.000 medlemmer. De representerer mer enn 100 yrker, som alle trengs for å holde hjulene i gang i store og små virksomheter over hele landet. Litteratur for livet Zina Pedersen (67) er ansvarlig for barneavdelingen på Sør Varanger bibliotek i Kirkenes. Hver tiende av byens innbyggere er fra Russland, og biblioteket har over 8000 russiske bøker i hyllene. – Litteraturen kan hjelpe oss med vanskelige spørsmål i livet, sier Zina, som er en av 850 bibliotekansatte i Fagforbundet. Foto: Werner Juvik fbaargang2014 fbseksjonKON