Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? TEMA: PENSJONSIDE 10 Til trøst på kirke- gårdenKreftsyk brannmanngår til rettssakSIDE 58 SIDE 32 www.fagbladet.no Nr. 3 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Ole Morten Melgård < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK HVOR MYE BLIR IGJEN TIL TINA? TEMA: PENSJONSIDE 10 Til trøst på kirke- gårdenKreftsyk brannmanngår til rettssakSIDE 58 SIDE 32 www.fagbladet.no Nr. 3 - 2014 < For medlemmer i Fagforbundet fbaargang2014 fbseksjonSAM