335.993var medlemmer i Fagforbundet 3. mars. Det er 4030 flere enn påsamme tid i fjor. 335.993var medlemmer i Fagforbundet 3. mars. Det er 4030 flere enn påsamme tid i fjor. Orkanstøtte Foto: Scanpix REAGERTE: Verdalingene viste vei ved å gå i fakkeltog etter overfallet på sambygdingen Jacob Kuteh. til Filippinene Verdalinger mot hatvold Ungdom i Verdal viste vei, og fikk hele landet til å våkne da sam bygding Jacob Kuteh ble overfalt utenfor sitt eget hjem. Nå ruller engasjementet videre. Foto: EU Barne- og ungdomsarbeider Jacob Kuteh (53) ble overfalt, sparket og slått utenfor sitt eget hjem i Verdal. Fem unge menn fra ei nabobygd er pågrepet. Saken etterforskes som et rasistisk motivert overfall. – Godtas ikke! Få dager etter overfallet gikk nær hele bygda i fakkeltog gjennom Verdal. Beskjeden fra store og små verdalinger var tindrende klar: Dette godtar vi ikke! – Jeg hadde aldri trodd engasjementet skulle bli så stort, sier initiativtaker til fakkeltoget og kollega av Kuteh, Maren Veie Rosvoll (22). Hun er glad overfallet på Kuteh ikke druknet i alle hverdagshendelser, men ble satt på dagsorden over hele landet. – Slik er Verdal-samfunnet. Verdalinger har tradisjon for å si ifra og få også negative saker opp og fram i lyset, kommenterer leder av Fagforbundet Verdal, Lise Heggdal. – Støtten varmer Jacob Kuteh er rørt over støtten. Hodesmerter og plager etter overfallet gjorde at han ikke klarte å gå i fakkeltoget, men han møtte likevel opp. – Jeg satt i bilen. En av seksåringene i barnehagen der jeg jobber, kom bort til meg med et brev. Der skriver hun at jeg ikke må føle meg alene, og at jeg er velkommen til Verdal. Sånt varmer, sier Kuteh til Fagbladet. – Vi har en utfordring I kjølvannet av overfallet har det kommet fram at slike saker blir anmeldt urovekkende sjelden. I fjor ble knapt 141 rasistisk motiverte voldssaker anmeldt. Til sammenlikning hadde svensk politi mer enn 5000 slike saker. Politiet ser utfordringen i å få ned mørketallene, og Oslo-politiet oppretter en egen gruppe for å etterforske hatvold. Eddie Whyte i Fagforbundets forbundsstyre mener fagbevegelsen har liknende utfordringer. – Tall i det offentlige rom viser at svært mange opplever å bli diskriminert på grunn av etnisitet på arbeidsplassen, men det er få slike saker som blir ført videre ved hjelp av fagbevegelsen, påpeker han. Tekst: OLA TØMMERÅS Nødhjelpen på 200.000 kroner fra Fagforbundets landsmøte i høst, hjalp fagbevegelsen og dens medlemmer etter orkanen Yolandas herjinger i Filippinene. Siden nøden var så stor, gikk mesteparten av beløpet til å fylle vesker med nødvarer. I veskene lå medisiner, klær, kaffe, ris og boksemat. Lokale fagforeninger tok seg av å distribuere nødveskene. I tillegg fikk hver av familiene til de 32 omkomne fagforeningsmedlemmene et engangsbeløp. Maktanalyse på Velferdskonferansen Velferdskonferansen 2014 arrangeres på Folkets hus i Oslo 7. oktober. Konferansen skal brukes til å bygge allianser for en helhetlig annen politikk langs de sosiale og politiske konfliktlinjene i vårt samfunn. Hovedtemaene blir sentralisering–desentralisering; styring, organisasjon og ledelse i arbeidslivet; et regulert arbeidsliv – mot sosial dumping. Temaene dreier seg om maktforholdene i samfunnet, og maktanalyse blir gjennomgående for konferansen. Fagbladet 3/2014 < 5 fbaargang2014 fbseksjonSAM