«etter at det ble bestemt at vi konkurranseutsettes, har vi ansatte snakket om hvordan det «etter at det ble bestemt at vi konkurranseutsettes, har vi ansatte snakket om hvordan det vil påvirke oss.» kriStin LEVEALDERSJUSTERING innebærer at alderspensjonen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Om levealderen i befolkningen fortsetter å øke, vil levealdersjusteringen bety at pensjonsalderen øker. Frykter dårligere pensjon Nå frykter hun at pensjonsordningene blir dårligere hvis et privat selskap vinner anbudskonkurransen. – De som nærmer seg pensjonsalder, er mest bekymret for hvilke konsekvenser det vil få, men jeg har også begynt å forberede meg, forteller Hvidsten. Hun stortrives i jobben og skryter av det gode miljøet blant de ansatte på demensavdelingen på Smestadhjemmet. 24-åringen ser for seg å bli i helsesektoren resten av yrkeslivet, men vurderer å ta sykepleierutdanning. – Det vil gi meg høyere lønn og et bedre pensjonsgrunnlag, sier hun. Privat sektor En som allerede har privat tjenestepensjon, er Tina Paulsen Stenkløv. – Jeg tror det er viktig å skaffe seg kunnskap og få kontroll over egne pensjonsbetingelser, sier den 26 år gamle frisøren som jobber i en Headmasters-salong i Trondheim. Salongen har tariffavtale og er tilknyttet ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). Som veldig mange andre ansatte i privat sektor, har hun en innskuddspensjon der arbeidsgiver sparer to prosent av inntekten hennes. Hva dette vil gi henne av tjeneste pensjon i tillegg til folketrygden, har hun ikke full kontroll på, men hun er redd det kan bli snaut. – Jeg syns det er mye usikkerhet rundt pensjonene til oss som er unge i dag, sier hun. Vil ha en pensjon å leve av Det er derfor Tina vurderer å begynne å spare allerede nå. – Jeg vil jo ha en pensjon jeg kan leve av, ikke en som jeg bare overlever på, sier hun. – Tidligere må jeg innrømme at jeg ikke tenkte så mye på pensjon. Jeg har jobbet i flere salonger der forholdene ikke har vært så ordnet, og der vi var mer opptatt av hverdagen enn av framtida. Da jeg var yngre, var jeg også mer engstelig for å stille spørsmål og si ifra. Etter ni år som lærling og frisør, er jeg tryggere, sier Tina. Derfor har hun blitt ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet, og er blitt bevisst på sine egne og andres arbeidsbetingelser. – Jeg syns det er viktig at alle, og ikke minst ungdom, følger med på sine egne ansettelsesforhold, sier hun. Bekymret for levealdersjustering Når både Tina og Kristin blir pensjonister, har de vedtatte levealderjusteringene (se faktaboks) slått inn for fullt. De 12 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM