Brannen i Lærdal • Kommune i Sogn og Fjordane med 2224 innbyggere. • Opplevde i januar en av de verste brannene i Norge etter krigen. • 681 personer ble evakuert fra hjemmene sine. • 446 personer måtte til legesjekk, 48 av dem ble innlagt på sykehus. • 40 hus brant ned til grunnen. I tillegg er tre hus ubrukelig, og et tosifret antall hus har mindre brann-, røyk- og vannskader. 17 av de ned- brente husene var bolighus. • Over hundre brannfolk deltok i slokkearbeidet. Brannen i Lærdal • Kommune i Sogn og Fjordane med 2224 innbyggere. • Opplevde i januar en av de verste brannene i Norge etter krigen. • 681 personer ble evakuert fra hjemmene sine. • 446 personer måtte til legesjekk, 48 av dem ble innlagt på sykehus. • 40 hus brant ned til grunnen. I tillegg er tre hus ubrukelig, og et tosifret antall hus har mindre brann-, røyk- og vannskader. 17 av de ned- brente husene var bolighus. • Over hundre brannfolk deltok i slokkearbeidet. Vil ta flere 16 < Fagbladet 3/2014 BegreNseT skaDeNe: Den sterke vinden førte til at gnistregnet spredte seg raskt. iherdig innsats sørget for at katastrofen ikke ble enda større. fbaargang2014 fbseksjonSAM