SpareBank 1 Forsikring informerer: Endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjem (innboforsikring) Fra 1. januar 2013 blir det noen endringer i vilkårene for LOfavør Kollektiv hjemforsikring. En rekke maksimale erstatningssummer øker. I tillegg innføres noen nye unntak. Fakta om LOfavør Kollektiv hjemforsikring • Norges beste innboforsikring • Inkludert i LO-medlemskapet – med mindre du har reservert deg eller er elevmedlem • Omfatter halvparten av norske husstander • Leveres av SpareBank 1, som har landets mest fornøyde forsikringskunder•. Vi anbefaler at du setter deg inn i de fullstendige vilkårene! Vilkårene og oversikt over endringene finner du på www.lofavør.no. Du kan også få vilkårene ved å henvende deg til forbundet ditt. Nedenfor ser du noen av de viktigste endringene. Følgende erstatningssummer økes Endringer for «annen skade på innbo» til inntil 25.000 kroner Annen skade på innbo dekker typiske uhell. Her • Penger og verdipapirer innføres følgende begrensninger (punkt 4.12): • Løse gjenstander du har i bilen eller båten din NB! Unntak lese- og nettbrett Maksimal erstatningssum for skader som oppstår • Tilhenger du har til bilen eller varebilen din utenfor hjemmet er nå begrenset til 25.000 • Fritidsbåt opp til 14 fot og påhengsmotor opp kroner. til 10 Hk Følgende unntak innføres: • Tyveri av barnevogn, sykkel eller –tilhenger • • Skader som oppstår på sports- eller fritidsutstyr Tyveri av private eiendeler på arbeidsplassen • når det brukes til sitt opprinnelige formål. Ran, overfall eller veskenapping • Skade forårsaket av kjæledyr, som avføring, • NYHET: Sanering av Veggedyr for inntil gnaging, kloring og lignende. 25.000 kroner innføres Nytt unntak på flytteforsikringen Skader som består av riper, avskallinger, flekker og lignende erstattes ikke. (punkt 4.10) Nytt aldersfradrag for briller Det første året gjøres ikke fradrag i gjenanskaffelsesverdien. Deretter er fradraget på 10 prosent pr påbegynt år, maks 80 prosent (punkt 5.3). • Norsk kundebaromater 2012 - skadeforsikring Skade forårsaket av kondens eller fukt.• 26 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM