– Renholderne skal ikke på anbud Ansatte på sykehjemmet i Sortland slår ring om renholderne sine når jobbene deres nå utredes for anbud. – Innkjøpt er ikke det samme som egne medarbeidere, mener sykepleier Marita Frydstad. Denne vinteren har mange Nordlandskommuner blitt smittet av anbudsiver. – Vi opplever at kommune etter kommune utreder å konkurranseutsette tjenester, sier Rita Nilssen, fylkesleder i Fagforbundet Seksjon samferdsel og teknisk. Ved forrige lokalvalg fikk flere kommuner ny politisk ledelse med partier som har programfestet konkurranseutsetting av offentlige tjenester. – Vi merket ikke så mye i star- ten, men nå er de virkelig i gang, sier Lillian Grøsnes. Hun er leder av Fagforbundet Sortland, som 25. mars inviterer hele Vesterålenregionen til debattmøte om konkurranseutsetting. – Vi trenger fleksibilitet I desember vedtok Sortland kommune å utrede konkurranseutsetting av renholdet på skoler, barnehage og sykehjem. Det har fått de øvrige ansatte til å reagere. – Renholderne er en del av teamet på sykehjemmet. De snakker med beboerne, og beboerne kjenner dem. De tar vare på folk og bygninger, og står for kvaliteter som vanskelig kan kjøpes av en ekstern tilbyder, sier sykepleier Marita Frydstad ved Lamarktunet sykehjem. Hun har selv inngående kjennskap til renholdsbransjen etter en tidligere karriere som renholder i et stort privat rengjøringsbyrå. – Der er det stoppeklokka som VI TRENGER DEM: Hjelpepleier Ester Froan, driftssjef Tore Skog og sykepleier Marita Frydstad vil ha egne renholdere. teller. Det fungerer i ikke her hvor vi jobber med mennesker. Her trenger vi fleksibilitet, sier hun. – Raskt utforbakke Driftssjef for omsorgsbygg på Sortland, Tore Skog, raser mot planen om å sette renholdet ut på anbud. – Dagens renholdere har et eierforhold til bygningene. Det er dem som først sier ifra når noe må repareres. Skal vi spare der, så går det raskt utforbakke, mener driftssjefen. Les også om Steigen-renholderne som slo anbudsbølgen tilbake side 8–9. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Vil legge ned AtB Det stormer rundt Sør- Trøndelags kollektivselskap AtB etter et underskudd på 156 millioner kroner i fjor. De siste åra har bestillerselskapet for kollektivtrafikk i Sør-Trøndelag, AtB, kunnet sole seg i skryt for rivende utvikling innen kollektivtrafikken. Nå krever Høyre styrelederens avgang, mens Frp vil legge ned hele selskapet. Å dekke opp underskuddet vil koste både redusert kollektivtilbud og trolig andre fylkeskommunale tilbud. LANDET PLADASK: Sør-Trøndelag har fått mye skryt for kollektivsatsingen de siste åra. Nå slaktes bestillerselskapet etter enorme underskudd. – Det er politikerne selv som har vedtatt å opprette et aksjeselskap for å administrere kollektivtrafikken, slik at de slipper å ta ansvar, påpeker leder i Buss- og Sporvei- Foto: Bjørn Lønnum Andreassen arbeidernes forening, Ole Roger Berg. Han er enig i at AtB bør skrotes, men mener hele anbuds- og bestiller/utfører-modellen må gå samme veien. – Suksessen de første åra er et resultat av at det ble pumpet inn mer penger til nye busser og flere avganger. Det er ingenting som tilsier at driften må administreres av et AS for å oppnå dette. Fylkesordfører Tor O. Sandvik (A) utgjør generalforsamlingen i AtB. – Et AS eid av fylkeskommunen er i det minste langt bedre enn et privat monopol. Vi vil dessuten fortsatt ha driftsmessige utfordringer om AtB legges under fylkesadministrasjonen, påpeker han. AtB venter nå på evaluering av de siste anbudene. Tekst: OLA TØMMERÅS Milliardregning for skoleforfall Prislappen for å ruste opp alle skolene i Bergen er nå anslått til å bli 3,3 milliar der kroner. For snart to år siden ble Bergen landskjent for omfattende skoleforfall. Arbeidstilsynet stengte ti Bergen-skoler på grunn av helsefarlige forhold. Det ble avdekket fukt, råte og brannfeller. 14 skoler er i kritisk tilstand. Etter pålegg fra Arbeids tilsynet har Bergen nå begynt å kartlegge alle de 89 skolebygningene. OT Fagbladet 3/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM