Samarbeid omsikkerhet Da Trondheim åpnet sitt nye, store knutepunkt for rutebusser, var noe vesentlig ennå ikke ferdig: skilting og merking. Det måtte verneombud, sjåførenes erfaring og et godt samarbeid til for å få ting på plass. Tekst og foto: Bjørn Lønnum AndreAssen P P rinsenkrysset i Trondheim er et av Norges travleste knutepunkt for kollektivtrafikk. Opptil 230 busser passerer i timen. 16.000 passasjerer i døgnet skal inn og ut på lokale og regionale busser. Da er det viktig med trafikksikkerhet og skilting. Ble hørt Bussjåførene var svært misfornøyde etter omleggingene. Hovedverneombudene i de fire busselskapene i trønderhovedstaden reagerte, og de ble lyttet til. – Vi som fagforening og hovedverneombud var med på risikoanalyser, men ingen så at skilt og mer- king i gata manglet før krysset ble åpnet for trafikk, sier hovedvernombud Harald Sehm i Nettbuss Midt-Norge. Han er en av dem som ble involvert i å få merkingen av krysset. Sehm peker på én spesiell årsak til at alt ikke var på plass. – Når busskjøringen er på anbud, blir ansvaret lett pulverisert. Nye selskaper blir opptatt av sitt. Når et så stort arbeid som dette knutepunktet skal utføres, er det også en risiko for at mange ikke kommer til orde før byggearbeidet er ferdig og trafikken i gang. Dreier seg om arbeidsmiljø For hovedvernombudet er god skilting ikke bare et spørsmål om trafikksikkerhet, men om sjåførenes arbeidsmiljø. – Sjåføryrket må være trygt. Her ser vi eksempel på at verneombud og tillitsvalgte er nødvendig for å ivareta nettopp det, fastslår Sehm. – Da de første holdeplassene åpnet, påpekte vi at ledegjerder og separasjoner manglet lengst framme på holdeplassene. I tillegg manglet merking i kjørebanen, og skiltingen var mangelfull. Vernearbeid dreier seg om mye mer enn riktig høyde på kontorpulter, bruk av hørselvern og register for kjemikalier, sier han Samarbeid viktig – Det er for så vidt greit at ikke alt er helt i orden til å begynne med, men da er det viktig at manglene raskt lar seg rette opp, sier Sehm. Han påpeker at de gamle rutebilselskapene hadde KreVde BeFArInG: Pulveriseringen av ansvar som anbud fører til, går ut over arbeidsmiljøet hvis ikke tillitsvalgte og verneombud tar tak, mener Harald sehm, hovedverneombud i nettbuss midtnorge. 30 < Fagbladet 3/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM