PrInsenKrYsseT: Tusenvis av passasjerer går på og av bussene i det som kalles «superbuss»konseptet, det største i norge. PrInsenKrYsseT: Tusenvis av passasjerer går på og av bussene i det som kalles «superbuss»konseptet, det største i norge. opparbeidet mye kunnskap gjennom mange år, for eksempel Team trafikk i Trondheim. Mye av dette går tapt når stadig nye selskaper vinner anbudskonkurranser. Sehm berømmer Buss- og Sporveisansattes forening i Fagforbundet for god oppbakking og for forbundets satsing på verneombud. – Men godt samarbeid risikerer å gå tapt med den pulveriseringen anbud fører til, mener han, og peker på at godt arbeidsmiljø for sjåførene også bidrar til økt trafikksikkerhet. Derfor er hovedverneombud Harald Sehm i Nettbuss Midt-Norge glad for at han får komme med innspill til Vegdirektoratet og når håndbøker til mer lokale veier skal skrives eller revideres. ÅrAntall reisende Økning i prosent200917.388.722 – 201018.789.622 8201223.173.149 11201120.875.739 11 Tabellen viser utviklingen i antall reiser med buss og trikk i Trondheim fra 2009 til 2012. Antall passasjerer har økt med nesten fem millioner – dvs. 33 prosent – i denne perioden. Veksten fortsatte i 2013, men avtok litt. Kilde: Trondheim kommune colourbox.com Fagbladet 3/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonSAM