sykdom, død og alt. Og det er greit det også. Jeg trenger jo ikke å si så mye. Det viktigste er å lytte, så får den andre ta seg av pratinga, sier Moe. Lange, tunge samtaler – Å møte folk i sorg med respekt og empati er en veldig viktig del av jobben som kirketjener og kirkegårdsarbeider, sier Berit Moss. Hun er leder av Faggruppe Kirke og gravferd i Fagforbundet. Til daglig er hun avdelingsleder i Rana kirkelige fellesråd, og hun har jobbet mange år som daglig leder i en menighet. I sitt arbeid har hun lagt mye vekt på det å møte folk i sorg på en god måte. – Ofte er det andre ansatte enn presten som tar imot folk første gang de henvender seg til kirka. Jeg har selv opplevd å få vanskelige telefoner inn på kontoret når presten ikke har vært til stede. Når personen i den andre enden er desperat av sorg eller truer med selvmord, må du klare å holde fast i vedkommende lenge nok til å skaffe profesjonell hjelp. En slik samtale kan ta tid. Det er krevende mens det står på, og det er noen slike samtaler jeg bærer med meg senere, forteller hun. For kirkelig ansatte som ikke har prestens kompetanse og erfaring i sjelesorg, er det viktig å sette grenser for hva en selv kan bidra med, mener Moss. gammEl KIrKE: Brandval kirke er en nygotisk trekirke fra 1651. – når jeg ringer med klokkene, svaier hele tårnet her, forteller terje moe. Fagbladet 3/2014 < 33 fbaargang2014 fbseksjonSAM