Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com klimaløsning nedenfra. Slike samarbeid gir en mulighet for å begynne – eller bør vi kanskje si fortsette – på samtalene om hvilke løsninger som er de gode løsningene for klimaet, og ikke minst hvordan vi kan jobbe sammen for at løsningene tas i bruk. Sjansen for at du leser dette fordi du er med i Fagforbundet, er stor. Jeg vet ikke hvorfor du meldte deg inn, men jeg vet at jeg meldte meg inn i Naturvernforbundet fordi jeg tror det er lettere å få gjennomslag for det vi mener dersom vi står sammen. I en organisasjon med tusenvis av medlemmer kan vi komme fram til gode standpunkter og planer for framtida gjennom diskusjon og felles idédugnader. En klimaløsning nedenfra, slik konferansetittelen introduserte som broen til framtida, må komme nettopp fra slike organisasjoner. Klimakrisa griper inn i så mange deler av samfunnet vårt: Et endret klima truer mat- og vannforsyning, infrastruktur, naturmangfold og landarealer der millioner av mennesker bor. Samtidig er det – dersom alt skal vekk – nesten ingen deler av samfunnet som ikke må være med på dugnaden. Det taler også for løsninger der mange må samles rundt bordet for å finne hvordan vi skal tegne kartet og gå skrittene mot et mer miljøvennlig Norge. Jeg håper mange i Fagforbundet vil gi innspill og engasjere seg når en tungvekter som LO skal ta ordet i klimadiskusjonen. Det går ikke an å sette likhetstegn mellom en snøfattig januar i Trondheim og klimaendringer. Været vil svinge fra måned til måned og fra år til år. Klimaendringene er der like fullt, og vintre som denne minner om hva vi kan ha i vente. Derfor sier jeg meg villig til å gå glipp av alle framtidige januarsalg, bare vi får beholde snøen. Det må jo sies å være et kupp? KLIMAPLAN: LO bør ha som mål at all klimagassutslipp skal bort, mener gjesteskribenten. Fagbladet 3/2014 < 53 fbaargang2014 fbseksjonSAM